Dagens andakt onsdag 30. desember

Fork 3,9-14

Gaver for livet

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Alt er en gave fra Gud. Og det Gud skaper er vakkert. Gud kaller selv det skapte for svært godt (1 Mos 1,31). Det gir et rikt perspektiv på julefeiringa med sine mat- og drikketradisjoner. Ikke noe av dette er utenfor Gud, men tvert imot noe vi får betrakte som gaver fra ham. I et år som har budt på større felles utfordringer enn på lenge, er det velsigna og godt å tenke så konkret om Guds omsorg: «For når et menneske får spise og drikke og har glede av alt han eier, er også det gitt av Gud» (v. 13). Midt i hverdagen er han til stede på denne måten.  

Men er ikke Guds gaver mer enn maten? Jo. Men poenget er at vi ikke klarer å ta inn helheten. Selv om Gud har lagt alle tider ned i vårt hjerte, fatter vi ikke det Gud har gjort fra begynnelse til slutt (v. 11). Det er for stort for oss! Likevel åpenbarer han sin godhet for oss i glimt – for eksempel gjennom maten vi spiser – slik at vi kan fordøye hans godhet og kjærlighet, helt bokstavelig. 

Slik er det også med det som er julas hovedsak – Gud blir menneske i Jesus. Ufattelig, grensesprengende, uendelig håpefullt. Men også tilgjengelig, håndgripelig, synlig og hørbart. Og det vakre og viktige er at det ikke skjer gjennom at vi strekker oss for å nå Guds nivå, men ved at han bøyer seg ned, ydmyker seg og når oss. For en gave! Og for en modell for kristent fellesskap og kristen tjeneste!

Nå lever ingen evig av å ta imot Guds gaver gjennom julemat – eller hverdagsmat, for den del. Men ved å ta imot ham som kom til jorda, får vi retten til å bli Guds barn (Joh 1,12). Og vi trenger det kristne fellesskapet for å leve som Guds barn. 

Det Gud gjør gjennom skapelsen, frelsen og i fellesskapet vekker ærefrykt hos oss, og det står gjennom alle tider, sier Forkynneren (v. 14). Men jeg kjenner også at det gir håp og forventning om en god fortsettelse selv etter at julefeiringa er over om noen dager, og det nye året 2021 kommer imot oss straks. 

Verden var aldri helt forlatt.

En stjerne skinner i natt. 

Fra «Nå er den hellige time», DELKs salmebok Pris hans navn, nr. 817.