Dagens andakt onsdag 25. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Marias lovsang

Av Fred Søndby, eldste.

Dagen i dag, 25. mars – 9 måneder før jul, kalles fra gammelt av for Marimesse. 

Maria, den unge tenåringsjenta som bodde i Nasaret i Galilea og var trolovet med Josef, hadde nettopp fått besøk av engelen Gabriel. Av han hadde hun fått vite så store nyheter at de kunne være vanskelige å ta inn over seg, for å si det litt forsiktig: Om ni måneder skulle hun bli mor til Jesus, Guds sønn! Og ikke nok med det! – Den Hellige Ånd skulle komme over henne og den høyestes kraft skulle overskygge henne. 

Siden hun verken hadde vært sammen med noen mann eller var forberedt på et under som dette, kunne en jo ikke tenke seg noe annet enn at hun ville bli både fortvilet og rådløs, der hun ble sittende igjen alene hjemme, etter at engelen hadde dratt videre.  

Men akkurat da stemte Maria i med en lovsang! Og det er denne vakre lovsangen, som er vår bibeltekst for i dag, slik den står hos Lukas 1,46-55:  

Da sa Maria:
«Min sjel opphøyer Herren,

og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

for store ting har han gjort mot meg,

han, den mektige; hellig er hans navn.

Fra slekt til slekt varer hans miskunn

over dem som frykter ham.

Han gjorde storverk med sin sterke arm;

han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

Han støtte herskere ned fra tronen

og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne med gode gaver,

men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av Israel, sin tjener,

og husket på sin miskunn

slik han lovet våre fedre,

Abraham og hans ætt, til evig tid.»

For en vidunderlig lovsang! Sikkert også med frykt og usikkerhet, men med en visshet om at hun hadde funnet nåde hos Gud, som engelen sa da han møtte henne, og forkynte at hun var utsett til å føde Ham til verden, som profetene hadde gitt løfte om. 

I vår tid er det mange som stiller seg skeptiske til dette med jomfrufødsel, og vi som troende kristne har nok mer enn en gang blitt spurt om vi for ramme alvor tror på dette. Dersom vi bare bruker vår menneskelige fornuft og begrensede innsikt som målestokk, kan vi jo også forstå at et slikt spørsmål blir reist. Men når troen på en allmektig og nådig Gud er målestokken for hva som er mulig, kommer slike spørsmål i et helt annet lys. 

Sant nok kan slike spørsmål være utfordrende, også for troende. Da er det godt å kunne overlate alt det vi ikke forstår til Han som har all makt, og som ga sin egen sønn som sonoffer for alle våre synder.

For hva gjorde Maria, den unge tenåringsjenta da hun fikk dette store oppdraget lagt på sine unge skuldre? Jo – hun sang lovsanger! Det kan også vi ved Guds nåde gjøre, – selv om vi er midt i fastetiden og coronasmitten ligger som et mørkt bakteppe i disse tider. Men om vi ikke alltid får til å stemme i med lovsang, så kan vi alltid be! Be til Han som har all makt i himmel og på jord, men likevel ser til oss små mennesker med våre utfordringer og behov.  

Vi er mange som savner gudstjenestefellesskapet og fellesskapet i kirken akkurat nå. Da er det godt å oppleve at vi kan fornemme noe av dette gode fellesskapet gjennom nettgudstjenester og bønnesamlinger på nettet. Vel kan det oppleves sterkt å se de tomme stolene i kirken, men det hjelper godt å vite at resten av menigheten likevel er til stede, riktignok digitalt og usynlig. Og så må vi ikke glemme at Herren selv er til stede hver gang vi samles til gudstjeneste og påkaller Hans navn. Da er Han, som Han alltid har vært – usynlig til stede!

Publisert onsdag 25. mars 2020.