Dagens andakt onsdag 13. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Himmelriket

Av Fred Søndby, eldste

Dagens tekst finner vi hos Matteus 13,31-33.

Våren er en hektisk tid for de aller fleste av oss. Ikke minst for bøndene, som har kort tid på seg til å få såkornet i jorden, slik at det kan spire og få en så lang og god grotid som mulig. Vi som bor i mer urbane strøk, merker også at disse hektiske ukene kaller på vår innsats. Vi vil jo så gjerne stelle i hager og blomsterbed, og riktig ta vårens skapende krefter inn over oss. Samtidig vil vi også rydde opp i skrot og søppel som har samlet seg opp gjennom en lang vinter. Og midt oppe i dette jordiske strevet, merker vi også at mye av det daglige stresset vi bærer med oss trenger å bli møtt av en åndelig fornyelse og oppvåkning, slik Gud alene kan gi oss. 

I Bibelen er det mange lignelser som handler om å så og å høste. I teksten i dag gir Jesus oss to eksempler på hva himmelriket kan sammenlignes med. Dette himmelriket – eller Guds rike er helt ulikt alt annet i denne verden. En fellesnevner kan sies å være at det som aktes stort og flott i denne verden, og som mennesker ser opp til, ikke er av de tingene som teller i Guds rike. Dette lille og uanselige sennepsfrøet, som vi kanskje knapt legger merke til, vil – når det faller i jorden og dør, skyte opp til en ny vekst, som gir næring og nye muligheter. 

Lignelsen i vers 33 om surdeigen som en kvinne la inn i tre mål med mel, minner oss om den iboende kraften som får deigen til å utvide seg, og denne veksten skjer helt uten at vi ser det. Hvorfor akkurat tre mål med mel? Jeg mener det kan være et bilde på vår Gud og Far, på Jesus og på Den Hellige Ånd – på treenigheten. Uansett vil Jesus her gjøre det anskuelig for oss at det er Gud som gir vekst, av det vi i våre liv og sammenhenger vier til Guds rikes sak i verden. 

Slik kan det også være blant oss mennesker. Da Jesus skulle mette den store folkemassen som var samlet for å lytte til hans forkynnelse, benyttet han seg av en matpakke som en liten gutt hadde fått med seg, og de få fiskene og brødene ble til et rikelig måltid for flere tusen mennesker.

Så la oss ikke bli deprimerte eller motløse fordi vi kan føle oss små i oss selv, og at midlene til vekst kan synes begrenset. Heller ikke om du føler deg for ung eller for gammel til å gjøre en innsats. «Det er ingen alder i Guds rike!» husker jeg at eldre og mer erfarne kristne minnet meg om i ungdomstiden.

Stilt overfor det Jesus sa om å gå ut i all verden og forkynne evangeliet, kan vi i oss selv og med de ressursene vi har, virke små og ubetydelige. Men i tro til Gud, – om den bare kan sammenlignes med et slikt sennepskorn som teksten vår i dag taler til oss om, kan vi vinne seier, og være til velsignelse for noen i vår nærhet som trenger det. 

Så hva er Guds rike? Vi vet at det peker framover mot den dagen da alt er forandret og vi er hjemme hos Herren. Men det begynner allerede her, selv om mye ennå er skjult for oss. 

I mellomtiden – la oss gå i tro inn i de gjerningene Gud har lagt ferdige for oss! Til slutt: Slå gjerne opp på nr. 248 i vår salmebok, og les hele denne salmen skrevet av N. F. S. Grundtvig, som begynner slik:

Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike.

Dets herlighet er og så stor, at det har ingen like.

Publisert onsdag 13. mai 2020.