Dagens andakt fredag 8. januar

Apostlenes gjerninger 19,1-7.

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon.

Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?

Der møtte han noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»  (Apgj. 19,1-2)

Paulus er i gang med sin tredje misjonsreise. Han reiste gjennom innlandet og kommer til Efesos. Her møter han noen disipler og Paulus innleder en samtale med dem. Han spør dem svært direkte: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» Til dette spørsmålet svarer de: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» Med dette som utgangspunkt får Paulus mulighet til å gi disse disiplene en dypere og helhetlig forståelse av kristendommen. De er allerede døpt av Johannes, og hadde antagelig lyttet til det Johannes sa om han som skulle komme etter ham, Jesus. Men visste de at Jesus var Messias og at han allerede var kommet? Visste de at han hadde dødd for syndene deres, var stått opp igjen fra de døde og var fart opp til himmelen?  De kjenner heller ikke til pinsedagen og Den hellige Ånds virkelighet. Det er noe i deres tro og levemåte som framstår som ufullkomment, det ser Paulus i møte med dem. 

Gjennom sitt møte med Paulus blir de overbevist om at de vil la seg døpe i Herren Jesu navn, det er ham de vil tilhøre. Og de lar seg døpe, og de får Den hellige ånd når Paulus legger hendene på dem. «De talte i tunger, og de talte profetisk». (v 6)

Paulus brukte store deler av livet sitt på å planlegge og gjennomføre misjonsreiser, slik at evangeliet skulle spres til hele jorden, til alle folkeslag. Han møtte mange mennesker og benyttet de mulighetene han fikk til å forkynne. Mange steder ble han forfulgt, forvist og satt i fengsel. Så fint for ham å se med egne øyne at det også var mange som tok imot budskapet og ble Kristus-etterfølgere.

Spørsmålet han stiller disse disiplene ville vært utfordrende for flere å svare på også i dag. Dåp, Den hellige ånd, ville noen kanskje svart, hva og hvem er det? Vi må be om at vi får mulighet til å peke på hvem Jesus er og hva han har gjort for alle mennesker, slik at mange kan få tro på ham som sin frelser. Slik sett er Paulus et godt forbilde for oss.

Vi kan svare ja på spørsmålet Paulus stiller. Den hellige ånd gave ble vår da vi ble døpt. Vi er merket med korsets tegn og får tilhøre han som kom for å tjene og gi sitt liv for alle mennesker. Vi er Guds barn.

Utfordringen for oss kan være å regne med eller å bruke den gaven, slik at vi med frimodighet kan tjene Gud med våre liv, og dele videre det vi har fått. 

Så la oss synge av glede, nå er Guds Ånd oss sendt,

vannet blir kilden til livet, her har et under hendt.

Ingen på jorden er himlen så nær, som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i verden. (Gerd Grønvold Saue.)

893, Pris Hans navn