Dagens andakt mandag 4. januar

Joh 12,42-50

Som far, så sønn

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Jesus kommer med noen utrolige utsagn i dagens bibelord. Vi som har hørt det før, får ikke med oss kraften i det han sier: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.» (v. 44) Noen vers seinere gjør Jesus det klart at han ikke taler ut fra seg selv, men Far som har sendt ham (v. 49). Vi skjønner at det er Gud han mener. Å kalle Gud sin Far er å gjør seg selv guddommelig, og da var det ikke rart fromme jøder reagerte. Men noen trodde, også blant rådsherrene selv om det kostet dem sosial utfrysing (v. 42). Men de, og vi som tror på Jesus, får god attest fra Guds Sønn: å tro på Jesus er å tro på den eneste sanne Gud. Vi kunne si: Som Far, så Sønn!

Faktisk er disse ordene «i slekt» med julevangeliet hos Johannes, som vi leser på Juledag fra Joh 1. Der hører vi om Ordet som var Gud (1,1), om lyset som skinner i mørket (1,5), om retten til å bli Guds barn (1,12), og den enbårne Sønn som viser oss hvem Gud er (1,18). Les gjerne disse to avsnittene ved siden av hverandre. Det er ganske oppbyggelig! 

Jesus sier i dagens bibelord at han er kommet for å frelse verden, ikke dømme den. Likevel ligge dommen innbakt i sannheten om hvem han er. For den som ikke tror ham og ikke tar konsekvensen av hvem han er, skal bli dømt på den siste dag. 

I kirkeåret er vi nå inne i perioden etter jul og før fastetida. Den kalles åpenbaringstida. Målet med åpenbaringstida er at vi skal få pakke ut mer av hvem han var, han som ble født og lagt i en krybbe i Betlehem. Og jo mer det går opp for oss hvem Jesus er, jo mer ser vi at misjon fremdeles er en hovedsak for oss som mener å følge ham. For at folk skal bli frelst. 

Jesus skal rå så vidt som sol
femner vår jord frå pol til pol.
Riket hans samlar alltid fleir
til ingen måne skifter meir. 

Johannes Smemo (1964), nr. 647 i DELKs salmebok, «Jesus skal rå».