Dagens andakt mandag 30. nov

Sal 24,1-10

Ærens konge

Av Emil Simonsen, preste-student/søndagsskolelærer

Gud skapte lyset, Gud skapte livet, Gud skapte meg! (942) Alt det vi ser rundt oss, alt vi kan sanse, alt vi opplever er det Gud som har gitt oss. Han skapte jorden til oss. Det er en gave som han låner bort, for alt som bor her, tilhører fortsatt Herren. «Din er jorden og alt det som fyller den», sier presten når vi har gitt en gave i kirken. Det er jo det samme som David sier i Salme 24. Og alt dette lar Gud oss få være en del av.

Det er ingen andre som klarer å gi oss noe som kan overgå dette. Ingen klarer å skape det Gud skaper. Ingen er like dyktig som Gud i sitt håndverk. Ingen er en bedre konge. Han tar sitt folk til seg. Han skjuler dem under sine vinger. (Sal 91,4) Han sloss for dem. Han seirer alltid til sist. 

Gud står øverst på rangstigen. Derfor er det han som fortjener all ære. Det er han som står bak alt som går an å æres. Så om vi vil ære noe vi ser her på jorden, må denne æren også gå opp til Gud. Det er han som er Ærens konge. «Gjør alt til Guds ære!» skriver Paulus i 1. Kor 10,31. Det er det vi skal få gjøre i himmelen, og vi får lov å prøve det allerede nå. 

Dagens utfordring: Prøv og legg merke til noe du kan gi ekstra ære til Gud for i dag.

Dagens salme: 858 (gul bok) «Ærens konge, nådens Herre»

Gå i fred og ha en velsignet dag!