Dagens andakt mandag 3. mai

Joh 14,8-14

«… til gagn for ditt rike og for vår neste og til ære for ditt hellige navn.»

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Slik slutter bønnen som bes etter at takkofferet er samla inn i gudstjenesten. Vi ber om at Gud vil ta våre utilstrekkelige gaver på en slik måte at det er bra for Guds rike og våre medmennesker. Og vi ber om at Guds navn, altså hans person og vesen – den han er – skal få ære gjennom det vi har gitt. 

Det er en grensesprengende tanke. Det lille jeg gjør. Det lille jeg yter. Så lite det er sammenlignet med alt Gud har gjort for meg. Likevel bønnen: at noe av vårt kan ære Gud, og gagne hans rike og vår neste. 

Jesus snakker om dette med disiplene i dagens bibelord. Disiplene ber om å få se Far, Gud selv. Jesus irettesetter dem, og minner dem på at han er i Gud, og Gud i ham. Derfor har den som ser Jesus, sett Gud. De gjerningene Jesus gjorde på jorda, de var det Gud som gjorde (v. 10). Ifølge Jesus peker alt han gjør på denne virkeligheten, slik han utbryter: «Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld» (v. 11).

På samme måte mener Jesus at det er med våre gjerninger. «Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far» (v. 12). Da Jesus forlot jorda, var jorda likevel ikke forlatt. Han etterlot seg sine disipler og venner, som skulle føre videre og leve ut det Jesus hadde lært. Og Jesus skulle be Far sende Den hellige ånd, til kraft og veiledning (Joh 14,16ff). 

Slik mennesker på Jesu tid kunne se Gud gjennom Jesu gjerninger, slik ser mennesker i dag Gud gjennom våre gjerninger. «Dere er jordens salt! … Dere er jordens lys!» sier Jesus i Matt 5,13-14. Og han fortsetter med å minne om at en oljelampe må stå på bordet slik at lyset blir synlig: «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen» (Matt 5,16). 

Måtte det være sant om oss som følger Jesus i dag – enten vi er med i DELK eller ei – at våre hele vårt liv, ikke bare pengene, kan bli til gang for Guds rike og vår neste, og til ære for hans hellige navn. 

Ønsker dere alle en velsigna uke i Jesu navn!