Dagens andakt mandag 29. juni fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – nå med et maksantall på 200 stk per samling, på betingelsen at lokalene kan romme så mange mennesker med én meters avstand. I kirkerom og gymsal i Ryenberget er det nå satt stoler slik at 121 personer får sitteplass – hvis ingen er i samme husstand. Hvis mange nok er i samme husstand kan vi ha plass til et sted mellom 150 og 180.

Dette er den nest siste «dagens andakt» fra Ryenberget menighet før sommeren. Den siste kommer i morgen tirsdag 30. juni. Så tar andaktsskriverne sommerferie.

Disiplin, utholdenhet og lydighet. Og nåde. 

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

I prekenteksten i går fra 1 Kor 9 brukte Paulus en idrettsmetafor for å understreke hvor viktig det er å holde ut. Han sammenligner det kristne livet med det å løpe og å bokse, som var vanlige øvelser i de istmiske lekenesom fant sted like ved byen Korint.

dagens bibelord er budskapet det samme, selv om bildene er noen andre. En bonde som arbeider hardt, en idrettsmann som følger reglene og en soldat som ikke lar seg hindre av daglige gjøremål når han får en kommando. Til sammen blir de eksempler på at disiplin, utholdenhet og lydighet også har sin plan for en Jesu disippel. 

Da må vi spørre: Er disiplin, utholdenhet og lydighet ord som beskriver norsk kristenhet på en treffende måte? Eller hva med oss i DELK eller på Ryenberget? Er vi disiplinerte, utholdende og lydige? Eller hva med meg selv? Jeg merker at spørsmålene blir nærgående for min egen del. 

Og en ting til – blir ikke dette menneskeverk og strev for å please Gud? Enda en ting jeg skal få til?

Nei, det handler ikke om å imponere eller please Gud. Han blir uansett ikke særlig imponert over noe et menneske kan få til. Og det handler ikke om å få til noe. Men det handler om å ha rytme og fasthet, ryggrad og fokus. Å være godt forankra i det Jesus har gjort, rett og slett. 

For det er nettopp det Paulus begynner med: «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus». Styrken ligger her. Sant nok kreves det at jeg opprettholder en viss rytme på bønn, bibel, kristent felleskap og nattverdgang. Det er ikke mer mystisk enn at det er nødvendig å finne veien til kjøkkenet og spise for å holde seg frisk og i live, og at vi faktisk gjør det. 

«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn,» sier Jesus i Matt 4,4, og siterer Moses’ tale til folket før inngangen til det gode landet fra 5 Mos 8. Vårt åndelige liv trenger mat og næring, på samme måte som kroppen. Men likevel er det sånn for de fleste, at det er noe mer av en kamp når det kommer til å få åndelig næring. Det spørs om ikke både djevelen og vår iboende synd samarbeider i så måte. 

Vær da sterk, ved nåden i Kristus Jesus. Det er til å bli styrket av! Når min egen svakhet knuser både disiplinen, lydigheten og utholdenheten – ja, da er Jesus der med det sin nåde og vil styrke meg. For han er god, han er trofast, han er barmhjertig og nådig. Og han gir oss ikke opp selv om vi strever. 

«Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» 2 Tim 2,13. 

La deg oppmuntre av disse ordene inn i denne sommeruka. Gud velsigne deg!

Publisert mandag 29. juni 2020.