Dagens andakt mandag 25. januar

1 Kor 15,3-10

Troverdige øyenvitner

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Når Paulus skal argumentere for troverdigheten i sin tro, skjer det ikke gjennom filosofiske spekulasjoner. Hans kronargument er: Han har vist seg for oss! Det er nært og praktisk. 

De siste søndagene har åpenbaringen av Guds Sønn midt i det hverdagslige vært et slags gjennomgangstema. Ved Jordans bredder står Guds Sønn plutselig i køen av syndere (Mark 1,3-11). Ved brønnen tilkjennegir Israels Messias seg for en samaritansk kvinne, og lar henne se hvem han er (Joh 4,4-26). Og i går hørte vi at han som er verdens lys, lar både dagslys og troens lys skinne inn gjennom øynene på en blind mann (Joh 9,1-7.35-38). Mange ble altså øyenvitner til Jesu ferd iblant oss. 

Paulus er opptatt av disse øyenvitnene. De er troverdige, og de er mange. Blant annet 12 disipler, 500 søsken på én gang, og de fleste lever ennå, sier Paulus (v. 5-6). For mange til å avvise som synsbedrag eller kollektive hallusinasjoner! Og gjennom deres vitnesbyrd, slik det er skrevet ned i vår Bibel, viser Jesus seg også for oss. Midt i en hverdag hvor vi nå knapt får se dem vi er aller mest glade i, viser Jesus seg for oss. 

Hva har disse troverdige øyenvitnene bevitnet? Jo. At Jesus har sprengt gravens lenker. Det er saken 1 Kor 15 handler om. Døden i alle former – også det tilsynelatende allmektige koronaviruset må gi tapt for disse kreftene. Dette er et dobbelt under for Paulus. For Jesus har vist seg også for ham som er den største synderen av alle. Her ligger nåden for både Paulus og oss. Og nå er til og med Paulus med sitt dårlige rulleblad, blitt et øyenvitne om hvor troverdig budskapet om Jesus er (1 Tim 1,15). 

Vi er mange som føler oss små, som strever med synd og tilkortkommenhet. Jeg er en slik. Kanskje du også er det. Men evangeliet er for slike som oss. Jesus åpenbarer seg for slike som oss, for uverdige, og gjør oss til nye skapninger ved Guds nåde (v. 10). Slik Paulus ble et godt redskap i Guds hånd, skal du og jeg også få være det. Vi er også øyenvitner til hva Jesus har gjort i vårt eget liv. 

Vær velsignet! Gud åpenbarer sin Sønn for deg! «… for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram» (2 Kor 4,6).