Dagens andakt mandag 22. juni fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – nå med et maksantall på 200 stk per samling, på betingelsen at lokalene kan romme så mange mennesker med én meters avstand. For kirkerom og gymsal i Ryenberget vil det betyr flere enn 50, men langt under 200.

Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook fram til og med tirsdag 30. juni. Da tar andaktsskriverne sommerferie. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

«Jeg trakk meg ikke tilbake»

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Hvilke vaner har du når du står opp om morgenen? 

En nyhetsoppdatering via nettet, eller en kjapp tur innom e-post på mobilen kommer høyt på min liste. Ikke fordi noe av dette er viktig i egentlig forstand, men fordi jeg en gang begynte med det og må anstrenge meg for å la være. Om denne vanen er god, kan diskuteres. Den er i alle fall vanskelig å bryte. Slik er det med vaner, og det kan være en velsignelse. 

dagens tekst får vi et innblikk i profeten Jesajas daglige rutiner: «Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis.» Gjennom dette morgenritualet, denne uslitelige vanen som er så innarbeidet at Jesaja knapt kan se for seg livet uten, der får han ord fra Gud som både fyller ham selv, og flyter videre til dem omkring ham. De trette styrkes når Jesaja kommer og åpner munnen. 

Min egen trang til nyheter og e-post kunne godt speile seg i Jesajas vaner. Jeg tror ikke tidspunktet for vanen med Guds ord er det saliggjørende, men at det er en viss rytme der. Men på en annen side: hvorfor ikke om morgenen, som det første vi fyller oss med? 

«For det hjertet er fullt av, det sier munnen.» Matt 12,34

Ordene av Jesus setter oss på sporet av et annet liv, som bringer velsignelse og lys til omgivelsene rundt oss. Det handler ikke ett øyeblikk om at jeg skal ta meg sammen. Men hele tiden om at jeg skal ta til meg det Gud vil gi. Og da er vanen en velsigna hjelp! Har du en slik vane? Kanskje denne andakten er blitt en del av en ny rutine for deg, som du kommer til å savne når ferien kommer? Ta vare på vanen, og oppsøk den aktivt likevel når du finner andre kilder til hjemmeandakten. 

«La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kol 3,2

Det kan bli for mye av de daglige tingene, og vi trenger et annet fokus. Til tross for oppfordringen om å søke det der oppe, har imidlertid Gud ingen plan om å gjøre oss livsfjerne. Nei, tvert imot livsnære og mer tilstede der vi er. Hva gjorde Jesaja? Han hørte ord fra Gud, og ble sendt til de trette for å styrke dem. Ikke noe virkelighetsflukt her altså. Paulus sier det slik et annet sted: 

«For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen.» Kol 1,4-5a

Ingen er så tilstede for verden omkring seg, som hun som er sendt av Gud med ord fra ham. Ingen har mer overskudd av liv, enn han som har fått livet som gave. Vi kan si med Jesaja til slutt: «Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke tilbake.»

Ha en velsigna dag!

Publisert mandag 22. juni 2020.