Dagens andakt mandag 22. februar

Apg 10,34-43

Fra fall til frimodighet

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Les dagens bibelord fra Apg 10, mens du tenker på episoden med Peter og Jesus som vi hørte om i går. Fra å ikke ha sans for det Gud vil, fra å ville avverge Jesus lidelse og død, er Peter nå totalt forandret. Hva har skjedd? Jo, en rekke ting. Han har fått ordna opp med Jesus, og tatt imot hans tilgivelse (Joh 21,15-19). Han har fått Den hellige ånd på pinsedagen (Apg 2), og nå forkynner han med kraft og frimodighet: Det grufulle som har skjedd med Jesus, er gode nyheter! Peter har vært øyenvitne til det hele. Men ikke bare det: Gud har også åpenbart for ham hva dette betyr for ham.  

Det som har skjedd med Peter er et under. Veien han har gått er utrolig. Men likevel helt typisk. Vi kan kanskje kalle det en fastevandring. En vandring inn mot nullpunktet i historien. En vandring inn mot Jesu kors, der Gud selv dør i menneskers sted. På vei mot realitetene i Jesu lidelse og død, blir vi gjort oppmerksomme på vår egen tilkortkommenhet, vår egen synd og våre egne fall. Vi avkles, vi blir funnet i skjulestedene våre og kalt ut i lyset (1 Pet 2,9Ef 5,8).

Men når vi er fremme ved korset, blir alt dette tatt bort fra oss, for Jesu skyld. Det er dette Peter har forstått – og opplevd. Forsoningen er blitt mer enn en teori for ham! 

Han har erfart at det går en vei videre fra korset og graven også. Og på den veien er han ikke alene, men den oppstandne Jesus Kristus er med ham – og i oss (Rom 6,4-5). Guds nåde er alltid større enn våre fall (Rom 5,19-21). 

Takk Jesus!