Dagens andakt mandag 18. januar

1 Kor 8,5-6

Finnes det flere guder? 

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Paulus er djerv og ærlig i dag. Han innrømmer at det «finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden», ja de er faktisk ganske mange. På denne måten tar han sin tids religionspluralisme på kornet. For det pluralistiske samfunnet er ikke noe nytt som har oppstått etter la oss si opplysningstida. Nei, samfunnet de første kristne levde i lignet på mange måter vår tid. Folk hevdet forskjellige sannheter, bekjente seg til ulike filosofier og religioner og levde side om side. 

Disiplene og de første kristne, ikke minst Paulus selv, viste en forbilledlig frimodighet i møte med denne virkeligheten. Med kraft forkynte sin tro på den ene, sanne Gud og Far og hans Sønn. Denne troen var ikke uten komplikasjoner. Det førte dem inn i mange dilemmaer. I versene omkring dagens bibelord handler det om kjøtt som var ofret til avgudene. Kunne de spise det hjemme? Eller delta i måltider i de romerske templene? Ikke et veldig brennbart spørsmål for oss, kanskje. Men på en annen side finnes det jo halal-slaktet kjøtt i handelen i våre dager. Så vi er ikke uten kontakt med problemstillingene. 

Når Paulus skal svare på spørsmålet, begynner han med å slå fast at vi tror på ham som har skapt alt. Jesus var sønn av den eneste sanne Gud, skaperen av himmel og jord. «Alt er fra ham, og til ham er vi skapt». Vårt liv leves i retning mot vårt egentlige opphav. Noe større og rikere finnes ikke. Og det er Jesus som gjør det mulig. For å si det med Paulus: «og ved ham lever vi». Den samme Jesus som var med da Gud skapte verden, bruker sin kraft til å gjøre oss til Guds barn. Det finnes ingen religion eller filosofi som kan måle seg med dette. Med slike sannheter kan vi også frimodig fortelle om vår tro i vår tid. 

Ønsker deg en velsigna uke!