Dagens andakt mandag 15. februar

Luk 18,31-34

Med Jesus til Jerusalem

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

Etter tre år sammen med Jesus hadde disiplene opplevd Guds rikes krefter på nært hold, de hadde hørt Jesus åpenbare hemmeligheter om Guds frelsesplan for dem, og de hadde blitt utfordret til å gå nye steg sammen med sin nye mester. En dag sier han til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem». Disse ordene kunne virkelig sette forventningene i sving hos en jøde. «Å dra opp til Jerusalem» er synonymt med å delta på en av de store jødiske høytidene. Vi skjønner at sammenhengen at det var påsken som stod for dør. Det var en stor feiring, som samlet jøder fra alle verdenshjørner til høytid fellesskap i tempelet og i hjemmene. Sammen mintes de Guds store frelseshandlinger da han førte folket ut av fangenskap i Egypt. 

Det ble ikke helt slik de hadde sett for seg. Jesus fortsatte: «og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.» Så beskriver han langfredagens gru og mørke for dem. Og Lukas kommenterer: «Men de skjønte ikke noe av dette.»  

Hvorfor måtte Jesus dø? Det hadde profetene forutsagt flere hundre år før. Jesaja 53 skildrer på en gripende og detaljert måte hensikten med Jesus lidelse og død: «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans så ble vi helbredet». Det er et salig bytte, som Luther kaller det. Han tar straffen, vi får freden. 

Til onsdag begynner fastetida. Nå er det vi som går med Jesus opp til Jerusalem. Forstår vi hva han har gjort for oss? Den som ser ham på korset, og kjenner Jesaja 53, kan bare bøye seg i takknemlighet.

Ha en velsignet uke i Jesu navn!

Ha takk, i Jesus, for korsets smerte,
for døden og for dine mange sår!
Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte,
og vinteren ble til en herlig vår. 

(Lars Oftedal, 1875. Nr. 560 i DELKs Salmebok)

PS: 

Jesaja 53 kalles «det forbudte kapittelet» i jødedommen. Mens rabbier og skriftlærde i århundrer har ment at kapittelet handler om Messias, er det nå tatt ut av de faste lesningene i synagogen. I denne filmen (kun engelsk tekst) får du se reaksjonene når jøder i dag får høre ordene fra Jesaja 53: https://youtu.be/cGz9BVJ_k6s