Dagens andakt mandag 12. april

1 Pet 5,1-4

Peter viser oss vei

Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest

I går fikk vi på Ryenberget et blikk av Peters kronglete vei gjennom påska: fra usvikelig tro på egne krefter, via fall og svik, til et velsigna oppgjør i møte med oppstandelseskreftene og nåden fra Jesu munn. Dagens bibelord lar oss se at det nye livet fikk leve videre i Peter, og at beskjeden fra Jesus virkelig festa seg. For nå gir han videre det han selv fikk i oppdrag: å være en hyrde for flokken. 

Vi skal ikke se for oss et eneveldig supermenneske som denne hyrden. Ikke en type som med jernhånd holder flokken under kontroll. Verden kan fremvise mange slike. Dessverre kan Kirken også det. Knapt noe er mer tragisk. «Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken» (v. 3). Ikke herrer. Men forbilder.  

La oss bare stoppe et lite øyeblikk for dette: det er Peter som snakker. Var han feilfri? Mange kristne ledere tenker at de må være det, og forsøker å skjule alle tegn på det motsatte. De har et image og en fremtoning som er nærmest umenneskelig. Da bør varsellampene blinke. Peter var ikke feilfri. Påskehendelsene viser det tydelig. Men han hadde syndserkjennelse. Mennesker som tror de er feilfrie, er fryktelig farlige. Slike mennesker kan tro at de er hevet over andre, og ta seg til rette overfor andre. 

Og det gjelder ikke bare ledere eller hyrder i Kirken. Også vanlige kristne har godt av å ha Peter som forbilde. Han hadde en klar syndserkjennelse, og han fikk gjort opp med Jesus. Med det samme fikk han kallet: Fø lammene mine, vær gjeter for sauene mine! (Joh 21,15-17) Det nye livet med Jesus fikk rom gjennom denne smertefulle erkjennelsen og bekjennelsen. Og det skaper myke ledere, som er formet av Jesus selv. 

En hyrde, altså en leder i en kristen menighet – prest, pastor, eldstebror eller tilsynsmann – er altså ikke bedre enn flokken. Men et forbilde, som selv går Peters vei til Jesus. Som selv lever oppgjort med Gud, og leder andre inn på den samme veien. 

Ha en velsigna uke!