Dagens andakt mandag 1. februar

Matt 13,31-33

Forbehandling og vekst

Av Torgeir Thorsnes, leder av diakonivutvalget

Jeg hadde kjøpt frø til noen skogstrær. Et av treslagene var canadisk lerk. Det var spennende å følge med på hva som kom til å skje. Spirene begynte straks å komme fram, det var liv i de tørre frøene.

De små plantene vokste fort og strakte seg mot lyset. Men det som skulle bli trær var bare noen tynne grønne stengler som tvinnet seg i hverandre. En gartner foreslo at jeg kunne sende frøene til ham. Men han sa et en fullstendig forbehandling av frøene ble det ikke anledning til. 

Etter ca 2 år fikk jeg plantene, som nå er blitt 3-4 m høye trær.  

Det jeg merket meg med gartnerens uttalelse var: Forbehandling. Hva var det eller rettere sagt, hva er det? 

I dagens bibelord er det et sennepsfrø som Jesus bruker i en lignelse om Himmelriket. Sennepsfrøet er rundt og er 1-2 mm i diameter. Dette frøet bruker Jesus som et bilde for oss til å forklare hvordan Gud den allmektige handler. Med noen enkle ord fra Ham skaper han mennesker som tenker annerledes. Menneskene får både en helt annen holdning til menneskene rundt seg og ser hverdagene i et annet lys. Det ser ut til at det har noe med det som gartneren kalte for forbehandling av frøet å gjøre. Vi tror at Gud skaper alt og oppholder det. Vi tror også at det skjer ved Hans Ord når det blir forkynt. Men det er ved en forbehandling av Den Hellige Ånd. Det er Denne Hellige Ånd som er i ordet og som virker sammen med det. Da kan Gud skape store ting av et lite frø. Vi leste i vers 32: Det er mindre enn noe annet frø, Men når det har vokst opp er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre.

Jesus Kristus er kommet til verden for å frelse oss, ta hånd om våre liv og gi oss den allmektige Gud til Far. Når han tar hånd om våre liv, så menes det alt, også nå i denne vanskelige tiden med korona-epidemien. Han vil være Far for oss.

Det siste verset i dagens tekst (v33), forklarer for oss det store som skjer ved Guds kraft, på en annen måte. Himmelriket skapes ved en liten surdeig, et ord fra Jesus. Surdeigen trenger gjennom melet. Slik trenger også Guds rike seg stille gjennom alt det som det får adgang til. Evangeliet virker på denne stille måten i det skjulte.

Det som det kommer an på, er å ta imot Jesus.

Joh 1,11-13: Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle somt tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.

Amen.