Dagens andakt fredag 9. april

1 Kor 15,12–21

Oppstandelsen

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (v.20-21).

Hvordan kan vi vite at Jesus virkelig har stått opp fra de døde? Dette var et av spørsmålene vi snakket med konfirmantene om før påske. Etter å ha vært innom en del fakta og gode grunner til at Jesu oppstandelse er troverdig og sann, fikk vi en fin prat om tro. For noen av konfirmantene var det viktigere å tro dette enn å lete etter fakta og gode grunner for at det faktisk hadde skjedd. 

Paulus argumentasjon og tankerekker i 1 Kor 15 er en detaljert beskrivelse av Jesu oppstandelse og den kristne oppstandelsen. Han ønsker å understreke viktigheten av oppstandelsen for menigheten i Korint fordi noen forkynte annerledes om oppstandelse enn det apostlene gjorde. Paulus hadde selv tatt imot evangeliet: at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv (1 Kor 15,3-5).

Hvorfor det er viktig at vi tror på at oppstandelsen har skjedd?

For Paulus er det en dyp sammenheng mellom oppstandelsen og den kristne troen. Han sier at om vi ikke tror på oppstandelsen fra de døde, da er troen vår tom, uten innhold og uten mening. Også det kristne budskapet blir tomt og uten håp hvis ikke Kristus har stått opp fra de døde. Paulus og andre som har vitnet om Jesu oppstandelse framstår da (uten denne hendelsen) som falske vitner om Guds oppreisning av Kristus fra de døde.

Men Paulus avslutter denne tankerekken med en stadfestelse: men nå er jo Kristus stått opp fra de døde! (v. 21) Med det utsagnet understreker han at dette virkelig har skjedd! Og han sier oss noe som er like viktig. Ved Kristi oppstandelse har vi et håp for dette livet og samtidig et håp for evigheten. For døden kom inn i verden med et menneske, men Jesus har ved sin død gitt alle som tror på ham del i de dødes oppstandelse! For slik alle dør ved Adam, skal alle få liv ved Kristus (v. 22).

Påsketiden handler om hva Jesu liv, død og oppstandelse betyr for alle troende. Bibeltekstene forteller om Jesu møter med disiplene og andre etter oppstandelsen. Kommende søndag er det møtet mellom Jesus og Peter vi skal høre om. 

Det er et salmevers jeg ofte tar med meg inn i påsketiden. Det er fra salmen «Hill deg, Frelser og forsoner», som er skrevet av den danske dikterpresten N.F.S. Grundtvig omkring 1837. 

Du som har deg selv meg givet,

la i deg meg elske livet,

så for deg kun hjerte banker,

så du kun i mine tanker

er den dype sammenheng.

Det er to gripende bønner i dette verset. For det første bønnen; la i deg meg elske livet! Videre bønnen om at Jesus må være den dype sammenheng (eller meningen) i mitt liv. Disse to bønnene skaper en lengsel etter en dypere forståelse av Guds uendelige kjærlighet til meg og alle mennesker. Og til å erfare enda tydeligere hva det innebærer for oss at Jesus lever! 

Ha en velsignet dag og en god helg!