Dagens andakt fredag 29. januar

Matteus 13,24–30

Klinten og hveten.

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon.

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin.

Du kjenner kanskje uttrykket «å skille klinten fra hveten»? Det utsagnet brukes i mange sammenhenger om å skille noe fra hverandre, ofte i betydningen av å skille det som er godt fra noe som er dårlig. Utrykket stammer fra lignelsen Jesus forteller i Matteus 13, som er dagens bibelord. I bibeloversettelser frem til 1930 var klinte brukt i stedet for ordet ugress. Jeg har lest at klinte ligner svært på hvete, det var ikke så lett å skille klinten fra hveten før plantene begynner å bære frukt. Klinte er giftig for mennesker. På grunn av moderne åkerbruk er den i våre dager nærmest utryddet.

Jesus forteller om en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Men om natten kommer fienden hans og sår ugress blant hveten.  I stedet for å luke bort ugresset bestemmer jordeieren at det skal skilles fra hveten når kornet skal høstes inn. Ugresset skal da sankes, bindes sammen og brennes, før hveten kan samles og lagres på låven.

Hva vil Jesus fortelle oss med denne lignelsen? Lignelsene er ofte et bilde på Guds rike. Til Jesus kommer igjen får vi leve side om side, alle som tror på Jesus og alle som ikke tror på ham. Men en dag, når høsten kommer, skal grøden sorteres. Det gode skal skilles fra det dårlige, det skal til hvert sitt sted. Det er ikke vi som skal gjøre den jobben, heldigvis. Det skal han gjøre som i lignelsen går ut og sår det gode kornet i åkeren sin.  Mannen er et bilde på Gud. Han sendte Jesus, som i sin store kjærlighet døde for oss og gav oss livet.

Søndag er det Såmannssøndag. Da blir det også flere steder markert at det er Bibeldagen, den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden. På Bibeldagen setter vi Bibelen i sentrum og gleder oss over at vi har den på vårt eget språk. Det er noe å være takknemlig for.

I dag synes jeg det passet å avslutte med et vers av Haldis Reigstads salme, «Åkrene kvitner mot hausten.»

Åkrane kvitnar mot hausten.

Himmelens rike er nær.

Han som er sanninga, vegen og livet,

mønstrar med kjærleik sin hær.

Himmelens rike er nær! 

Haldis Reigstad 1990 (Pris hans navn 965.)