Dagens andakt fredag 26. mars

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Fredskongen på Sion

Bryt ut i jubel, datter Sion!

Rop av glede, datter Jerusalem!

Se, din konge kommer til deg,

rettferdig og rik på seier,

fattig er han og rir på et esel,

på en eselfole.

Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim

og hestene i Jerusalem,

krigsbuen skal brytes i stykker.

Han skal forkynne fred for folkeslagene,

hans velde skal nå fra hav til hav,

fra Storelven til jordens ender.

Herren skal verne sitt folk.

(Sakarja 9,9-10)

Se, din konge kommer til deg.

I dagens tekst fra Sakarja forstår vi at hans profeti om den ridende kongen skulle oppfylles på den siste reisen Jesus gjorde til Jerusalem. På veien til den lidelse og død som ventet ham der.

Til søndag skal vi minnes den dagen Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Det er litt fint å tenke på at det var noen som gikk ham i møte og tok imot ham. Det var jubel og glede fra noen fremmøtte som fulgte Jesus langs veien. Navnet på denne søndagen kommer fra palmegreinene som folk hyllet Jesus med. De ønsket ham velkommen som en konge! Jesus valgte en eselfole nettopp for å fortelle at han var en konge for sitt folk. (Dom 5,10; 10,4; 12,14)

Hvordan er han, denne kongen Sakarja profeterer om? Jo, han er rettferdig og rik på seier, samtidig er han fattig og ridende på en eselfole. Sakarja ser den Jesus som vi kjenner fra evangeliene, han som kjempet for rettferdighet og som seiret over døden for alle mennesker. Han gjorde det med kjærlighet og ydmykhet i møte med en fattig og lidende verden. Jesus kom ikke til verden for å vise makt og styrke eller herske, han kom for å tjene og gi sitt liv.

Det kan virke som Sakarja vil fortelle oss noe mer om denne kongen, hans ankomst til denne byen vil få konsekvenser og betydning langt utover framtidens påskedager i Jerusalem. Vognene, hestene og krigsbuen er krigsredskaper som skal utryddes og avskaffes. Jesus skulle ikke etablere fred i Israels rike. Nei, han kom for å etablere et nytt rike og et herrevelde preget av fred og beskyttelse, Herren vil verne sitt folk. Jesus skulle komme med Guds fred, ikke bare til byen Jerusalem og de som var der, men til alle folkeslag. Her er vi inkludert alle som tror på Jesus som vår frelser. Det er godt å tenke på at Gud la en plan for å frelse sitt folk slik Sakarja forteller om her, og at alt han så har gått i oppfyllelse. Det er derfor vi også kan kalle Jesus vår konge.

Se, din konge kommer til deg!

Hvordan kan vi denne dagen komme vår konge i møte og hylle ham?

Gå din Gud i møte, glad i sjel og sinn.

Jesus kommer til deg, slipp han villig inn.

Dagene er mørke, men i kongeglans 

kommer Jesus til oss, vi skal være hans

Hosianna! Jesus, du vil være her.

I ditt folk, din kirke er du alltid nær 

(Eivind Skeie, Se nå kommer Jesus. 834 DELKs salmebok)