Dagens andakt fredag 22. januar

Ords 14,21-31  

Ordtak i bibelen – livets veivisere.

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

I dag er det noen vers fra Salomos ordspråk som taler til oss. Eller det er vel riktigere å si at det er ordtak. I en bibeloppslagsbok leser jeg at ordtak er; «en selvstendig enhet som i knapp form gir oss en sannhet om livet, verden, eller måten Gud arbeider på.» I Ordspråkene finner vi 375 ordtak av Salomo.

I ordtakene er det mange gode råd og vink om hvordan vi skal leve livet vårt i forhold til hverandre. Samtidig gir de oss et innblikk i hvordan Gud vil vi skal leve et godt liv.

Meningen med disse ordtakene er at de skal være korte og lette å huske. Dessuten skal de enkelt kunne overføres til livets realiteter. Et eksempel på det kan være et velkjent ordtak av nyere dato «lita tue kan velte stort lass». Dette korte ordtaket er lett å huske, og det kan lett overføres til ulike sammenhenger, både som en advarsel eller et velment råd.

Poenget med ordtakene er å oppdage sannheten i dem og bruke dem på våre liv. Slik sett kan de bli gode retningslinjer for hvordan vi skal leve med og for hverandre. I tillegg, og det er kanskje det viktigste, lærer de oss noe om Gud.

I dagens tekst blir vi minnet om to viktige bibelske prinsipper. Det første er «kjærlighetsbudet» og viktigheten av å elske vår neste (som oss selv). Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige (v 21).

I det siste verset blir et annet bibelsk prinsipp løftet fram. Det du gjør mot dine medmennesker gjør du også mot Gud. Den som undertrykker den svake, håner hans skaper, den som hjelper den fattige, gir Gud ære (v 31).

Sist søndag fikk vi høre hvordan Jesus snakket med den samaritanske kvinnen om det levende vannet.  Vi må søke etter det levende vannet Jesus gir oss, som blir til en kilde med vann som veller fram og gir evig liv (Joh 4,14) Å frykte Herren er en kilde til liv, lærer vi i dag (v 27). Vi skal vende oss fra dødens snarer, og til Ham som gir liv.

Å frykte Herren er også et sikkert vern, der kan også barna søke tilflukt (v 26). Det er trøstefullt å vite at vi har et sikkert sted å søke tilflukt. Vår søken etter Gud og vår tilflukt til ham, kan være med å vise barna veien til Gud og en trygg favn. 

Kanskje er det dette ordtaket jeg vil ta med meg videre inn i denne dagen, og forsøke å overføre til eget liv?

Ha en velsignet dag.