Dagens andakt fredag 20. nov

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Les hele dagens bibelord fra Ordspråkene 4,20-27 her.

Bevar ditt hjerte.

Hjertet vårt har en enkel men livsviktig oppgave – det skal pumpe blodet vårt rundt i kroppen slik at alle celler blir forsynt med de næringsstoffene de trenger for å leve, og at avfallsstoffene fjernes.

Om hjertet slutter å slå vil vi bli bevisstløse i løpet av svært kort tid og dø innen få minutter. Heldigvis er hjertet en sterk og utholdende muskel, og hos et gjennomsnittlig menneske vil hjertet slå omtrent 1 milliard slag i løpet av livet.  Det viktig at vi forsøker å gjøre det vi kan for å bevare hjertet vårt sunt og friskt. Når hjertet av ulike grunner ikke fungerer som det skal, får det konsekvenser for hele kroppen. 

Et av de mest kjente versene i Ordspråkene handler om hjertet. «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» (4,23).

Flere steder i bibelen kan vi lese om at vi skal ta vare på kroppen vår, men det er ikke først og fremst det dette verset handler om. Hva er det da vi skal bevare? Hva er hjertet i denne sammenhengen?

Jeg tror det flere ting. Hjertet er der Jesus bor, ville noen ha sagt. Hjertet er følelsene våre, viljen vår, vårt innerste rom, vårt egentlige jeg. Det er dette vi blir bedt om å bevare, framfor noe annet. For livet går ut fra det.

Leser vi flere vers i kapittel 4, forstår vi at Guds ord hjelper oss med dette.  «Hør min sønn, ta imot mine ord» (v10). «Minn sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord» (v 20). I bibelen finnes ord til oss alle, til ditt og mitt innerste rom, ja til hvert enkelt menneskes livssituasjon.

Når vi lytter og tar imot ordet, går det fra øret til hjertet. Der blir ordet til liv ved den hellige Ånd. Livet viser seg i handling. Ordene i hjertet hjelper oss til å gjøre valg. Dermed kan livene våre formes av Gud og gi dagene og livet mening og retning. 

«Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran!» (4,25)