Dagens andakt fredag 19. juni fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – nå med et maksantall på 200 stk per samling, på betingelsen at lokalene kan romme så mange mennesker med én meters avstand. For kirkerom og gymsal i Ryenberget vil det betyr flere enn 50, men langt under 200.

Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook fram til og med tirsdag 30. juni. Da tar andaktsskriverne sommerferie. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Gud la sitt ansikt lyse for oss!

Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Salme 67, 2-8 Se hele teksten her:

Tegn din drømmeferie! Du kan fantasere og drømme og tegne akkurat det du vil. Denne oppgaven viste seg å være enkel for noen men utfordrende for andre. Men du verden for noen fine tegninger vi fikk se!

Hvordan ville jeg løst en slik oppgave tro? Jeg skal innrømme at jeg noen ganger ønsker jeg kunne uttrykke meg mer gjennom forming eller farger, ord eller toner. Men ønskedrømmer er jo gode å tenke på også. Utfordringen er vel at det blir lite rom for ønsker og drømmer i hverdagen. Hva drømmer jeg egentlig om?

Salme 67 er ingen drøm. Allikevel er det elementer i den som fortoner seg som en drøm. «Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag.» Og hvordan ville det ikke være å lytte til et kor av mennesker fra alle folkeslag, som lovpriser Gud for hans rettferd mot sitt folk. «Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg!» Det er nesten så en tror det bare kan finnes et slikt kor i en drøm.

Salme 67 er ingen drøm, men et rop til Gud om velsignelse, for at verden skal se hvem han er. Den er et rop til alle folkeslag om å velsigne Herren for hans rettferdige dommer. Og den er et rop til alle jordens ulike land og nasjoner om å lovprise Herren for hans kommende rike.

I denne salmen får vi et glimt inn i Guds frelsesplan for alle mennesker på jorden. Helt fra begynnelsen av var det Guds hensikt å bringe velsignelse til alle hedninger, som en oppfyllelse av pakten med Abraham. Det som er viktig å understreke er at det ikke en drøm vi får innblikk i, men i bibelen aner vi en tydelig plan, et oppdrag og et mål. Og fordi det er Guds plan vet vi at det vil skje! Slik står det skrevet i Sal 25,9; «Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!» 

I vers to kjenner vi igjen ordene fra den aronittiske velsignelsen: 

Gud være oss nådig og velsigne oss,

Gud la sitt ansikt lyse for oss!

I dette ropet om Guds velsignelse ligger det en bønn om at Gud må velsigne sitt folk Israel på en slik måte at budskapet om Gud blir kjent over hele jorden. 

Ved sin nåde, med velsignelse og sitt lysende ansikt vil Gud vise alle, også deg og meg, en vei hjem til ham.

Menneskenes gjensvar skal være lovprisning, som en velsignelse til Gud. Det er Guds ønske for alle folk at de må lovprise ham, for han er deres skaper og opprettholder. 

Hvordan vil du i dag lovprise Gud for små eller store ting han har gjort i ditt liv?

Publisert fredag 19. juni 2020.