Dagens andakt fredag 19. februar

Matteus 4,1–11

Fordi han selv led og ble fristet

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»  

Etter at Jesus var døpt, ble han av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Jesus fastet i 40 dager og 40 netter og ble sulten. Da kommer fristeren til ham. Først blir Jesus, som er sulten, bedt om å gjøre steiner til brød. Senere blir han fristet til å til å gjøre noe spektakulært, å kaste seg ut fra tempelmuren, slik at folk skal forstå hvem han er. Til slutt blir Jesus lovet rikdom og herlighet hvis han bare bøyer seg for djevelen og tilber ham. 

Jesu måte å møte disse fristelsene eller prøvelsene på, er tre ganger å vise til Guds ord. Han sier; «Det står skrevet.» På den måten viser han oss hvilken kraft Ordet har, også når det gjelder å bekjempe det onde. Se gjerne en ekstra gang på de svarene Jesus gir i denne situasjonen.

Hvorfor måtte Jesus settes på prøve på denne måten?

Det kan se ut som om både Jesu dåp og Jesu fristelse var en del av Guds plan, og at disse hendelsene skulle skje som en innledning til Jesu virke og gjerning på jorden. Dåpen var en bekreftelse fra Gud på at Jesus var Guds sønn (Matt 3,17). I ørkenen viser Jesus at han er Guds sønn ved sin lydighet mot sin Far, slik han også var gjennom hele sitt liv og i døden. Jesus var Guds sønn, og både Gud og menneske på samme tid.

Et annet svar på hvorfor Jesus ble utsatt for djevelens fristelse finner vi i Hebreerbrevet. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet (Hebr 2,18). 

Han som skulle ta på seg alle våre synder på korset, han måtte også selv kjenne på hva det vil si å være under press, være sulten, motstå makt og herlighet og vite hva det koster å gjøre det rette.

Jesus viste oss som hva som er viktig og riktig når vi blir utsatt for press, fristelser og veivalg. Han holdt fast på den veien som var ment for ham. Han holdt fast på Ordet og på å følge sin Fars vilje.

I Kristuskransen finnes det en ørkenperle. Den perlen skal minne oss på at vi alle er ansvarlig for våre liv, og at vi skal kjempe for det som er rett og mot uretten. Det er ikke alltid at vi greier det. Da skal denne perlen minne oss på å være sanne. Når vi gjør feil kan vi be til Gud eller snakke med noen om det som skjedde. Det kan være vanskelig, men det gjør godt. Ørkenperlen minner oss om å holde fast på sannheten og nåden. Nåden som lar deg begynne på nytt.  Han som selv ble fristet i ørkenen, han kan hjelpe oss til å velge det som er sant, rett og godt.

Du er Guds Sønn, den sterke! Du seiret over ham

som frister og forfører til fall og synd og skam.

Du stod din prøve ut. Du kom fra lysets rike, og Satan måtte vike.

Du elsket bare Gud. 

Du er Guds sønn den sterke, Eivind Skeie 1977(878 Pris hans navn).