Dagens andakt fredag 18. juni

1 Tess 2,5-13

Guds familie

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon.

Det er noe befriende godt over de betraktningene Paulus, Silas og Timoteus gjør når de ser tilbake på tiden i Tessalonika. De snakker så sant og ærlig om misjonærlivets utfordringer og gleder. Samtidig får vi innblikk i noen viktige prinsipper i deres arbeide.

Misjonærlivet har sine utfordringer få vi høre her, det kan virkelig kjennes på kroppen når man blir plaget og forfulgt og møter massiv motstand. I dette kjenner de at Gud prøver dem, slik at de skal ha riktig fokus: Det er Gud som er oppdragsgiver og de er betrodd evangeliet fra ham. Det er ikke for å tilfredsstille seg selv eller andre mennesker de forkynner, men Gud. Og frimodigheten de trenger får de fra sin oppdragsgiver, det er de ikke i tvil om!

Vi aner i teksten at en god strategi for Paulus er å forsøke å gjøre det han forkynner og formaner andre; å leve et hellig og rettskaffent og uklanderlig liv. Videre beskriver Paulus hvordan de også arbeider for å ikke være til byrde for dem som tar imot dem. Paulus var teltmaker av yrke, og det var et arbeid han kunne gjøre mens han reiste og misjonerte. 

Allikevel er det nok de vakre bildene som brukes for å beskrive gleden og nærheten mellom misjonærene og menigheten som rører noe i meg i denne teksten. Paulus har følt seg som en amme (eller en ammende mor) overfor dem. Han bruker også bildet på en god far, i sin måte å møte hver enkelt på. Begrepet søsken brukes i vers 14, og barn og foreldre i v 17.  Kjærligheten og omsorgen for disse menneskene som har tatt imot evangeliet er så sterk at han er villig til å ofre livet for dem. 

Å bygge relasjoner, vennskap og «familiebånd» virker å være en god misjonsstrategi for Paulus. Dette er noe han ønsker skal kjennetegne et godt menighetsfellesskap. Denne høsten skal vi få lov å fokusere på «familiefølelsen» i kirken vår. Det blir fint å ønske hverandre velkommen tilbake og velkommen hjem

La oss be om at Ryenberget kirke må bli et godt sted og et godt hjem for enda flere!

Ha en velsignet sommer!