Dagens andakt fredag 15. januar

Livets brød

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon.

Den store folkemengden som ble vitne til brødunderet, der 5000 fikk spise seg mette, ville gjøre Jesus til konge. «Dette må være profeten som skal komme til verden», sa de (Joh. 6,14).

Jesus trakk seg da unna for å være alene. Senere sammen kvelden går disiplene hans i båten, de blir overrasket av en storm, og de blir redde. Jesus kommer gående på vannet og berger dem. Dagen etter er det fremdeles mange som leter etter Jesus. De finner ham i Kapernaum.

Dagens bibelord er hentet fra møtet mellom denne folkemengden og Jesus. Les hele teksten fra Johannes 6,28-35

Jesus er opptatt av å få folket til å forstå at han vil gi dem noe mer enn brødet som de ble mette av. Dette underet, som fikk folket til å tenke på brødet /mannaen som forfedrene deres fikk i ørkenen, gjorde han for å fortelle dem om sin Far han som hadde sendt ham.

Jesus brukte store deler av sin tid her på jorden til å overbevise menneskene om hvem han var. Han ville ikke være en konge som bare kunne gi folket brød. Han vil være en konge for alle som tror på at han er «livets brød», sendt fra himmelen. Sendt fra Gud, sin Far. 

Invitasjonen til oss i dag, er å tro på han som sier at han er livets brød. Vi blir invitert inn i fellesskapet av kristne som forstår hvem Jesus er. Inn til livsfellesskap med Han som sier; kom til meg så skal du ikke hungre, og tro på meg så skal du aldri tørste. 

Det er nesten de samme ordene som han sier til den samaritanske kvinnen med ved brønnen. «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» 

Denne kvinnen var en av de mange som fikk livet sitt endret etter et møte med Jesus. 

Dette er teksten det skal forkynnes over kommende søndag.

Ha en velsignet dag!