Dagens andakt fredag 14. mai

Mark 16,19-20

Himmel og jord

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Jesu fødsel ble kunngjort på en «himmelsk» måte for gjeterne på marken; Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Luk 2,12-14)

Til tross for redsel og frykt over opplevelsene denne natten, nølte ikke gjeterne. De dro av gårde til Betlehem for å se barnet og fortelle hva de hadde opplevd. Maria tok vare på ordene deres i hjertet, og gjeterne selv lovpriste Gud for det de hadde hørt og sett. Det første tegnet på at Jesus var Guds sønn, var et lite barn svøpt i en krybbe.

Noen år senere tar Jesus avskjed med sine disipler og venner. Den lille flokken blir vitne til hans himmelfart. Han ble tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Det kan virke som det skjer relativt enkelt og stille, men det må ha vært en spesiell opplevelse for alle som så det. Det siste tegnet på at Jesus var Guds sønn, var at han ble tatt opp til himmelen. 

På samme måte som gjeterne nøler ikke disse vitnene med å utføre det oppdraget Jesus hadde gitt dem. De første kristnes tro på Jesus Kristus viser seg i handling med det samme. Deres gode eksempler har vært et viktig forbilde for den den kristne kirke tro og arbeid gjennom mange generasjoner. 

Jesu disipler som gikk ut og forkynte over alt, utfordrer oss til å engasjere oss i den samme tjenesten. Vi kan være sikre på at slik som Herren virket med dem, vil han også være med oss, alle dager. Nå har han sin plass ved Guds høyre hånd, og derfra leder han sin kirke på jorden. Tegnet på den kristne kirkes arbeid er budskapet om Kristi kjærlighet og frelse til hele jorden. 

La oss be for alle som forkynner Kristus, og la oss be om å få være» lys og salt» der vi er.

Ha en velsignet dag!

Ser du ham som sitter på sin trone,

Han som var og er og alltid blir?

Han har makten og hans rike vokser

Gjennom dem han tilgir og befrir!

Jesus vi løfter ditt navn og din lovsang,

du overvant mørke og død!

Gjør oss til tegn på ditt rike som kommer

med lindring og rettferd og brød.

Eivind Skeie 1992, Pris hans navn nr. 966.