Dagens andakt fredag 11. juni

Dagens andakt fredag 11.06.2021.

Apgj 13,44-51

Disippellivet

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Menigheten i Antiokia får beskjed av Den hellige Ånd om å sende Saulus (Paulus) og Barnabas på reise. Kanskje er det den første misjonærinnvielsen vi leser om her? Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise (13,3).

På sin første misjonsreise besøker Paulus byen Antiokia i Pisidia, og på sabbatsdagen finner de sin plass i synagogen. Synagogeforstanderen oppfordrer dem til å tale ord «til oppbyggelse for folket» Paulus taler og folket lyttet, og da de er ferdige blir de bedt om å komme igjen. 

Ved neste sabbat strømmer nesten hele byen til for å høre Herrens ord. Det må ha vært en flott opplevelse for Paulus og Barnabas og se hvordan folket tok imot budskapet om Jesus. Det må ha gitt mot og styrke til tjenesten, her tok de imot både misjonærene og budskapet.

Men teksten handler også om motstanden mot evangeliet. De jødiske lederne som hadde religiøs myndighet i byen protesterte, hånet og motsa det Paulus forkynte.

Til tross for hedningens glede over budskapet, ender det med at Paulus og Barnabas blir jaget fra området. Dette skulle ikke blir første gangen de opplevde å se «lyset skinne» for menneskene – men bli tvunget til å reise videre. Enten i frykt for livet sitt eller for å ta følgende av sitt kall til å være et lys for menneskene rundt seg.

I det siste verset lyder det: Da ristet de støvet av føttene mot dem og dro til Ikonium. Da Jesu sendte ut de første apostlene brukte han også dette utrykket. Disiplene skulle ikke bruke tid, krefter eller bli værende et sted der folket ikke ville ta imot dem eller høre på dem (Mark 6,11). I stedet skulle de reise videre slik at alle mennesker skulle få mulighet til å høre og ta imot evangeliet om Jesus, vår Frelser.

Dette er tankevekkende og litt utfordrende. Det kan være krevende for oss å «forlate» gode «misjonsprosjekter» eller mennesker rundt oss som ikke vil høre. Jesus vil at vi skal arbeide der det er åpne øyne og ører, og der hans disipler blir tatt imot. «Bli boende der til dere skal dra videre» (Mark 6,10). Hvor eller hos hvem «bor» du og jeg akkurat nå?

Öppna mina knutna händer,

så att jag kan ta emot.

Öppna mina slutna ögon,

så att jag kan se.

Öppna också hela hjärtat,

så att jag kan ta emot

livet som du anförtror mig

nu och varje dag.

 Joel Tobiasson 1978 

Pris hans navn 945