Dagens andakt 2. påskedag

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Lukas 24,36–45

Fra tvil til tro!

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon

Det er ikke vanskelig å forstå hele følelsesregisteret som utspiller seg i disiplene når Jesus plutselig står midt iblant dem. Vi hører om forferdelse, redsel, angst og ikke minst tvil. Kan det virkelig være sant at Jesus, som de så døde på korset og ble lagt i en grav for noen dager siden, står her lys levende?

Hvordan møter Jesus den tvilen han ser i hjertene deres?

For det første viser han frem sine naglemerkede hender og føtter, fysiske merker på kroppen etter den døden han hadde lidd. Det de ser gjør at noe endrer hos disiplene som er samlet, en forsiktig glede og undring, og en gryende tro på at noe fantastisk og utrolig har skjedd!

Så ber Jesus om mat, og de gir ham et stykke stekt fisk og han begynner å spise. Dette skulle fortelle disiplene at Jesus fremdeles hadde en normal, fysisk kropp.

Jesus gjør mer for å overbevise disiplene sine om at han virkelig har overvunnet dødens mørke. Han minner dem om at det som nå skjer har han forsøkt å fortelle dem, mens han var sammen med dem. Guds plan slik den var skissert i Moseloven, hos profetene og i Salmene skulle fullføres av Jesus. Det er dette som nå er fullbrakt.

Da er det som om noe faller på plass hos dem, de forstår hvordan ting henger sammen. For et befriende og hellig øyeblikk for alle som var der. Jesus åpner deres forstand, og de forstår! Det vil si at de ser hvordan Gud har åpenbart sin frelsesplan i Skriften.

Denne hendelsen som Lukas skriver om, beskriver en av flere ganger Jesus viser seg for disiplene. Det at disiplene vitnet så frimodig om at de hadde sett Jesus etter at han døde, bekrefter hans oppstandelse og gjør den troverdig og sannferdig for oss i dag.

Hendelsene denne påsken ble avgjørende viktig for Peters tjeneste. I sin tale for Rådet forkynner han med stor frimodighet ved den hellige Ånd, om han som Gud reiste opp fra de døde. (Apgj 4,8-10)

Disiplenes tvil ble vendt til tro og tillit, glede og undring. De samme «bevegelsene» erfarer vi i vårt eget liv til tider. Jesus som overbeviste disiplene om hvem han var, vil også vise oss hvem han er og hva han har gjort for oss. 

Du som oppstod,

takk for livskraft,

takk for glede,

takk for håp.

(Eivind Skeie)