Om oss

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden.
Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd (ER) som består av menighetens prester, samt to eldste valgt for en femårsperiode av aktive medlemmer i menigheten. Eldsterådet har det åndelige og praktiske ansvaret for menigheten. Ansatte i Ryenberget menighet består av to prester, diakon og menighetssekretær.

[ Les mer ]

Organisering

Ryenberget menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten – noe for enhver kan man gjerne si. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

[ Les mer ]