Om oss

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden.
Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Fra mai 2021 ledes menigheten av Menighetsstyret (MS) og Eldsterådet (ER). Menighetsstyret har det øverste ansvaret for menighetens virksomhet, og består av 7-9 medlemmer valgt av Menighetsmøtet for to år av gangen. Eldsterådet har det åndelige ansvaret for menigheten, og består av menighetens prest(er) og 2 eldstebrødre valgt for en femårsperiode av aktive medlemmer i […]

[ Les mer ]

Organisering

Ryenberget menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten – noe for enhver kan man gjerne si. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

[ Les mer ]