Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Skolens generalforsamling og menighetens årsmøte 10. mai

Etter at det tillyste ordinære menighetsmøtet 22. mars måtte avlyses grunnet smitterestriksjonene har det blitt vurdert om menigheten skulle vente med å avholde menighetens årsmøte helt til vi kan møtes på vanlig måte igjen eller om hele eller deler av menighetsmøtet skulle kunne avholdes digitalt. Eldsterådet har kommet til at det beste er å gjennomføre […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 7. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Lærebevissthet og entusiasme Av Andreas Johansson, menighetssekretær I dagens tekst kan vi lese brevet til menigheten i Efesos. Brevet ble sendt fra fangeøya […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 6. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Noe nytt spirer fram! Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi hos profeten Jesaja 43,16-21. Det var i påsken for nøyaktig […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 5. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Et nytt bud Av Håkon Valen-Sendstad, prest «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 4. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Synlig og usynlig Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest I dagens tekst lærer vi hva som er viktig å følge med på. Teksten er hentet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 1. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Men Gud er god Av Andreas Johansson, menighetssekretær Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 30. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Det som er godt i hans øyne Elisabeth Fehn Olsen, diakon Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 29. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Herren er min hyrde Av Fred Søndby, eldste Teksten vår i dag er Salme 23. Det er en salme av David, […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 28. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Jeg er porten Av Håkon Valen-Sendstad, prest I liknelsen vi leser i dag, kaller Jesus seg for porten, og bildet av seg […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 27. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. En gang, en tid, et sted.  Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Dagens tekst er hentet fra profeten Esekiel, og fortsetter noen vers etter […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 24. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Kristi lidelser og herligheten som skal åpenbares Av Andreas Johansson, menighetssekretær De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 23. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Søskenkjærlighet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. Vi […]

[ Les mer ]