Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt fredag 14. mai

Mark 16,19-20 Himmel og jord Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Jesu fødsel ble kunngjort på en «himmelsk» måte for gjeterne på marken; Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 12. mai

Lys til hjertets øyne Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi i Ef 1,17-23. Paulus skrev dette brevet til menigheten i Efesos mens han satt fengslet i Rom. Hele dette brevet har en optimistisk tone, og bærer ikke preg av at det er skrevet av en som sitter i fangenskap! Hovedtema i vår tekst er at […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 11. mai

2 Mos 1,1-22 I hvilke situasjoner trenger du frimodighet til å følge Guds vilje ved å handle motstrøms? Av Toril S. Asp Sjifra og Pua – to representanter for datidens helsevesen. To som måtte utføre sine jordmoroppgaver under presset fra et ugudelig lovverk. Samfunnet var i krise. Den politiske ledelsen kastet vrak på historien og […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 10. mai

Luk 18,1-8 Utholdenhet i bønnen Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Den siste uka har vi lest tekster om bønn, og det var også temaet på søndag. I dag leser vi en lignelse av Jesus. Vi hører om en enke, som kjempa mot rettssystemet, enda hun hadde retten på sin side (v. 3). Enker og farløse hørte […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 7. mai

Ef 3,14–21 Å bøye kne for Far Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord (v.14-15). Brevet til Efeserne er skrevet i fangenskap. Paulus er fengslet fordi han våger å følge sitt kall og sitt oppdrag […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 6. mai

1 Kong 3,4-14 En god begynnelse… Av Andreas Johansson, menighetssekretær Salomo ble salvet (hebraisk: mashach) til konge (1 Kong 1,45), dvs han var en mashiach (messias) i Israel. Kong Salomo elsket Herren, Israels Gud (v.3) og han søkte Herren ved å ofre til ham i Gibeon. Både i v.2 og 3. antydes det at denne ofringen på offerhaugene […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 5. mai

Det er makt i de foldede hender Av Fred Søndby, eldste I dag handler andakten vår om bønn, og bibelordet vårt, som står skrevet hos Matt 6,7-13 er fra bergprekenen, den mest kjente og trolig mest omtalte av de talene Jesus holdt mens han gikk iblant oss her nede på jorden. Med enkle og klare ord, illustrert […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 4. mai

Salme 8 «Hva er da et menneske?» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Jeg har i dag valgt å bruke Salme 8 som utgangspunkt for min andakt og ikke dagens tekst fra bibelleseplanen. Det gjør jeg fordi det er noen ord fra den salmen som jeg har blitt minnet om den siste uken, nemlig spørsmålet David stiller […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 3. mai

Joh 14,8-14 «… til gagn for ditt rike og for vår neste og til ære for ditt hellige navn.» Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Slik slutter bønnen som bes etter at takkofferet er samla inn i gudstjenesten. Vi ber om at Gud vil ta våre utilstrekkelige gaver på en slik måte at det er bra for […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 30. april

Rom 11,13-20 Håp om frelse! Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem (Rom 11,13-14). Paulus er med rette kalt hedningenes apostel. […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 29. april

Hos 14,5-9 Under Messias sin skygge Av Andreas Johansson, menighetssekretær Profeten Hosea virket i Israels rike (Nordriket) ca år 750-722 f. Kr, dvs rett Assyria inntok det – som et ledd i Guds straff.  Israelsfolket har «verdens mest selvkritiske nasjonallitteratur». Profeten Hosea er ikke noe unntak i så måte: «Samaria skal bøte fordi hun var trassig […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 28. april

Joh 15,1-10 Det sanne vintre Av Fred Søndby, eldste Både fra det virkelige liv og i lignelser møter vi mange beretninger i Bibelen som handler om trær og om andre vekster ute i naturen. På Bibelens første blader møter vi beretningen om livets tre og om kunnskapens tre, om Moses som fikk Guds kall foran […]

[ Les mer ]