Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt fredag 15. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Hver enkelt sammen Elisabeth Fehn Olsen, diakon Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han […]

[ Les mer ]

Trinnvis gjenåpning av Ryenberget menighet

Vi har nå levd helt siden 12. mars uten mulighet til å samles «normalt» som menighet. Nettsendingene som vi har fått til i Ryenberget menighet har vært fine, men mange savner de faste samlingspunktene i menigheten. Når myndighetene nå mener at det er trygt at vi gradvis åpner opp for det, så har eldsteråd og […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 14. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Dåpens liv  Av Andreas Johansson, menighetssekretær De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 13. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Himmelriket Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi hos Matteus 13,31-33. Våren er en hektisk tid for de aller fleste av […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 12. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Sareptas krukke Av Håkon Valen-Sendstad, prest Det er en underfull historie vi hører om i dag. Bakgrunnen for det som har skjedd, er […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 11. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Kroppsbevissthet Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest I Bibelen brukes mange bilder for å beskrive oss som følger Jesus. I går hørte vi om at […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 8. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Ingen er som Gud Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Jesaja 40, 26-31: Løft blikket mot det høye og se: Hvem har […]

[ Les mer ]

Skolens generalforsamling og menighetens årsmøte 10. mai

Etter at det tillyste ordinære menighetsmøtet 22. mars måtte avlyses grunnet smitterestriksjonene har det blitt vurdert om menigheten skulle vente med å avholde menighetens årsmøte helt til vi kan møtes på vanlig måte igjen eller om hele eller deler av menighetsmøtet skulle kunne avholdes digitalt. Eldsterådet har kommet til at det beste er å gjennomføre […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 7. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Lærebevissthet og entusiasme Av Andreas Johansson, menighetssekretær I dagens tekst kan vi lese brevet til menigheten i Efesos. Brevet ble sendt fra fangeøya […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 6. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Noe nytt spirer fram! Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi hos profeten Jesaja 43,16-21. Det var i påsken for nøyaktig […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 5. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Et nytt bud Av Håkon Valen-Sendstad, prest «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 4. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Synlig og usynlig Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest I dagens tekst lærer vi hva som er viktig å følge med på. Teksten er hentet […]

[ Les mer ]