Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt mandag 31. mai

1 Kor 1,26-31 Se! Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Se på dere selv! Slik begynner dagens bibelord. Vi lever i en tid hvor vi ser oss selv hele tiden. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok; alle steder ser vi vårt eget speilbilde. Alle disse bildene av oss selv som vi produserer og viser fram, har lett for å […]

[ Les mer ]

Ny rektor på Ryenberget skole

Det er en stor glede å kunngjøre at Helga Eggebø Gaustad har takket ja til stilling som konstituert rektor ved Ryenberget skole for skoleåret 2021/2022. Hun går fra stillingen som undervisningsinspektør og tiltrer som konstituert rektor fra 1. august 2021. Helga har lang fartstid på Ryenberget og har vært ansatt som lærer i perioden 2001- […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 28. mai 2021

5 Mos 10,12-19 En Gud over alle guder – for alle generasjoner Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. I mer enn 40 år ledet Moses Israelittene i ørkenvandringen. Den flokken som Herren berget ut av Egypt var i stadig endring. Mange døde underveis av alderdom og sykdom, utryddelse og plager.  Den flokken som Moses skulle lede i […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 27. mai

Apg 17,29-34 Frimodighet fra mindretallet i mindretallet Av Andreas Johansson, menighetssekretær Dagens vers er fra andre og siste del av Paulus sin tale på Areopagos i Athen (første del av Areopagos-talen var utgangspunktet for Fred sin andakt i går). Paulus talte som regel enten til sine jødiske landsmenn i synagogene, eller til den gruppa som […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 26. mai

«For en ukjent Gud» Av Fred Søndby, eldste Teksten vår i dag står i Apg 17, 22-28. Vi møter Paulus denne gangen i Aten, der han holder en tale for mennene i Areopagosrådet, et råd som bestod av tidligere embetsmenn (arkonter) som hadde flere viktige funksjoner i samfunnet. Paulus, som en stund hadde gått og sett seg […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 25. mai

Matt 28,16-20 «Jeg har fått all makt» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider «Jeg har fått all makt», sier Jesus. For noen vidunderlige ord. Vår bror, venn og frelser har fått all makt, i himmelen og på jorden. Det er ikke mulig å ta innover seg og forstå rekkevidden av de ordene. Men hvilken trøst. Han som […]

[ Les mer ]

Referatet fra menighetsmøtet er klart

Referatet fra menighetsmøtet 2. mai er klart og kan lastes ned her. Referatet fra Ryenberget skoles generalforsamling samme dag kan lastes ned her.

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 24.05.21

Joh 6,44-47 Det ingen kan Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Det er fort gjort å forveksle realisme og pessimisme. Når bilmekanikeren sier: «Dette lar seg nok ikke reparere», da hjelper liksom så lite at jeg svarer: «Jo, det må da gå an!» Hans realisme låter i overkant pessimistisk i mine ører. Og min optimisme avslører en […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 21. mai

1 Mos 11,1–9 Samme språk og samme ord Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Gud opprettet en pakt med Noah etter den store flommen og sa til ham og sønnene hans: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden (1 Mos 9,1). Alle folk på jorden nedstammet fra Noah og vi leser i dag at de hadde […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 20. mai

Rom 5,1-5 Rettferdiggjort med håp Av Andreas Johansson, menighetssekretær I dagens tekst sier Paulus han er rettferdiggjort, dvs han er dømt «ikke skyldig» i Guds domstol i himmelen. Hvordan ble han frikjent? «Ved tro», står det. Det handler om Paulus sin tro – og vår tro. Men ordet som brukes på gresk (pistis), på samme […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 19. mai

Verdens fredeligste kappløp Av Fred Søndby, eldste Det var søndag kveld, og de fleste av disiplene til Jesus hadde samlet seg på et avtalt sted, men låst dørene av frykt for jødene. Jesus ble korsfestet og døde fredagen i forveien, og alt så mørkt og håpløst ut. «Hvordan vil framtiden nå bli?» var spørsmålet de […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 18. mai

Haggai 2,3-9 Søk først Guds rike  Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider I Esra 1,1ff kan vi lese om at Gud gir kong Kyros av Persia (538 f.Kr) en tanke om at han nå skal la Israel få vende tilbake til sitt land etter nesten 50 år i eksil. Han får også i oppdrag å gjenreise et […]

[ Les mer ]