Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt onsdag 16. desember

Gud taler sant!  Av Fred Søndby, eldste «Har du aldri tvilt du da? På om Gud er til og om det som står i Bibelen er sant?» Som kristen har jeg av og til fått spørsmål som dette. Og når jeg skulle gi et ærlig svar, måtte jeg mer enn en gang medgi at tvilen […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 15. desember

Sefanja 3,14-17 «Rop av fryd» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Teksten i dag er hentet fra profeten Sefanja som hadde sin tjeneste i Israel ca. 639-609 f.Kr. Josjia var konge på denne tiden. Han var en rettferdig og gudfryktig konge. Hans bestefar, Manasse derimot, var en av, om ikke den verste kongen i Israel. Hans grusomheter var uten […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 14. desember

Joh 5,31-36 På tiltalebenken Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Jesus møtte motstand på grunn av det han sa og gjorde. Nå hadde han helbredet en mann på sabbaten, og måtte forsvare seg overfor folk. De kunne ikke begripe at han kunne opptre med guddommelig autoritet (se Joh 5,16-18).  Vi må tenke oss at dette er en rettssak, […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 11. desember

Skatten i hjertet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Les hele dagens bibelord fra Lukas 12,27-34 her. Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket. Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der […]

[ Les mer ]

Hjertelig velkommen til Ryenbergets digitale Julespill 13. desember kl. 16.00

Se og hør barn og unge i menigheten synge julen inn, samtidig som dere får høre den fantastiske julefortellingen. Sendingen blir strømmet live på Facebook-siden ‘Små og store i Ryenberget menighet’. Selv i en tid hvor vi ikke kan møtes kan vi glede oss over julens budskap, både små og store. «Derfor kan han også […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 10. desember

Bibelsted: Matt 11,2-11 Johannes spør Av Andreas Johansson, menighetssekretær Johannes var en tøffing. Han kunne preke så ”folk flest” valfartet ut i ørkenen for å lytte til ham. Johannes var frimodig med å fortelle om ham som skulle komme, om Messias. Johannes vitnet om at Han som skulle komme allerede hadde kommet: Jesus fra Nasaret. Johannes […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 9. desember

2 Pet 1,19-21 Lys i mørke Av Fred Søndby, eldste Apostelen Peters to brev ble skrevet til menigheter i de områdene som i dag er en del av Tyrkia. De ble skrevet rundt år 60, da Peter var blitt en eldre mann. Mange i disse menighetene var utsatt for forfølgelser, og Peters formål med å skrive […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 8. desember

Jes 35,1-10 Ødemarken skal blomstre som liljen Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider I Matt 11 kan vi lese om Johannes som sitter i fengsel og blir usikker på om Jesus er den som skal komme. Tvilen har smøget seg over ham i det mørke fangehullet. Men han gjør det som er rett når tvilen kommer; han […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 7. desember

Hebr 6,13-20 Et fast anker for sjelen Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Gud er til å stole på. Det er en avgjørende sak for alle som lever livet i tro og tillit til ham. Abraham fikk oppleve det, da Sara ble med barn etter overgangsalderen. Gud lovet dem en sønn, og slik ble de. Men Abraham […]

[ Les mer ]

Endelig resultat fra årets julemesse

Nå er nettbutikken i Ryenebergets julemesse avsluttet, og inntektene fra åresalg, nettbutikk og andre gaver som er sendt inn ble hele kr 149 198.- Det er vesentlig mer enn vi samlet inn på julemessa i 2019 -, så pandemiens begrensninger påvirket oss ikke negativt. Det som gjenstår nå er at alle som har kjøpt varer […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 4. desember

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Les Joh. 16,21-24 her. Men jeg skal se dere igjen 22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Dagens tekst er et lite utdrag av en større tale fra Johannesevangeliet der Jesus forbereder disiplene […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 3. desember

Løven Aslan er på vei! Av Andreas Johansson, menighetssekretær Hebreerbrevet er skrevet til jesustroende jøder, messianske jøder som levde i Romerriket et sted. De var et lite mindretall både i sitt eget jødiske folk og som jesustroende i det store Romerriket. Versene rett før dagen tekst vitner om at dette mindretallet ikke bare ble diskriminert, […]

[ Les mer ]