Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt tirsdag 23. mars

Ef 2,11-17 Kristus forener hedninger og jøder   Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Da vi gikk på søndagsskolen, lærte vi historien om folket i Babel. Den gangen var menneskeheten ett folk med ett språk. I fortellingen hører vi om hvordan folket i sitt hovmod ville bygge en by og et tårn som skulle hjelpe dem å holde […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 22. mars

Sal 107,35-43 Noe å merke seg Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Det er ikke vanskelig å høre gjenklangen av Marias lovsang i dagens bibelord. Salme 107 tar sats i lovprisningen: «Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn!» (v. 1), og fortsetter: «Dette skal Herrens forløste si, de som han løste ut av nøden» (v. 2).  […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 19. mars

2 Sam 7,8–13 Davidspakten Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 18. mars

Luk 1,68-75 Sakarja snakker igjen Av Andreas Johansson, menighetssekretær Sakarja var prest (offerprest, hebr: kohen) i Israel. Sist gang han hadde hatt tjeneste i tempelet i Jerusalem hadde han sett en engel fra Gud – som han ikke hadde trodd på. Som konsekvens ble Sakarja stum, helt til han og kona Elisabet – som var […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 17. mars

Med Paulus på vandring Av Fred Søndby, eldste Hvor har du ditt bønnested? Et litt uventet og overraskende spørsmål, synes du kanskje. Men det dukket på en måte nokså naturlig opp for meg da jeg leste dagens bibelord, som vi finner i Apgj 16,12-15. Paulus har nå lagt ut på sin andre misjonsreise, og etter en noe […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 16. mars

1 Sam 2,1-9 «Herren gjør fattig og han gjør rik» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Teksten vi leser i dag av Hanna, er en takkebønn og lovsang til Gud for at hun endelig har fått en sønn. Hun hadde måttet vente lenge før Gud gav henne det hun hadde bedt så inderlig om. Leser vi 1 […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 15. mars

1 Joh 4,7-12 Kan det bli for mye kjærlighet? Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Ikke for Johannes. Johannes’ første brev nærmest flyter over av kjærlighet. I løpet av fem korte kapitler sier han «elske» eller «kjærlighet» over 30 ganger. Han snakker ikke om flyktige følelser her. Nei, kjærligheten plasseres midt i Guds vesen og midt i […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 12. mars

Heb 4,14-16 Bak forhenget Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone,  så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid (v.16). Bibelhistorien om paktens ark gjorde inntrykk på meg da jeg var liten. Det var noe litt mystisk og hemmelighetsfullt over denne kisten […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 11. mars

1 Mos 22,1–14 En helt umulig situasjon Av Andreas Johansson, menighetssekretær Dagens fortelling om da Isak ble bundet og lagt på et alter oppleves direkte motbydelig. Flere tegn i fortellingen tyder på at Abraham også synes det var en både vanskelig og motbydelig beskjed han fikk fra Gud. Det virker som Abraham prokrastinerte ikke så […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 10. mars

Mer enn du aner Av Fred Søndby, eldste Av og til har det kanskje hendt deg at du har kommet i en uventet situasjon og sagt eller lovet noe som senere skulle få langt større konsekvenser enn det du tenkte da ordene ble sagt. I dagens bibelord som står skrevet i Joh 11,45-53 finner vi et […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 9. mars

1 Pet 2,22-25 «Ved hans sår ble dere helbredet»  Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Peter skriver i dag om kjærligheten Jesus har elsket oss med. Han sier han var uten synd, det fantes ikke svik i hans munn, han svarte ikke med hån og han truet ikke.  Da Peter så Jesus henge på korset, fornedret og […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 8. mars

Luk 8,1-3 Fri til å tjene Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Bibelordet i dag begynner der prekenteksten på søndag for litt over en uke siden slutta. Der møtte vi en navnløs kvinne som ble satt fri fra både skylden og skammen hun bar på. I dag møter vi noen andre kvinner. De har til felles at Jesus har […]

[ Les mer ]