Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt onsdag 16. juni

Jesus og den rike mannen Av Fred Søndby, eldste Det er en reflektert og målbevisst mann vi møter i teksten vår i dag, i Mark 10,17-22. Den samme beretningen finner vi også hos Matteus, der vi får vite at han var ung, og hos Lukas, som forteller at han dessuten var en av rådsherrene. Altså på alle […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 15. juni

Salme 22,8-12 «Vær ikke langt fra meg» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Teksten i dag er hentet fra Salme 22, som hører til en av de profetier i Det gamle testamente som utførlig skildrer Jesu lidelse og død. David, som har skrevet salmen, var en profet og DHÅ hadde åpenbart for ham at Messias skulle lide […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 14. juni

1 Joh 3,1-3 Løvetanntro Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Som kristne kan vi noen ganger kjenne oss fremmedgjort overfor den verden vi lever i. Midt i en verden som har forkastet Gud og innsatt seg selv som høyeste autoritet, kan det være krevende å holde fast på sannheten. En kan føle seg liten og ubetydelig.  Denne […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 11. juni

Dagens andakt fredag 11.06.2021. Apgj 13,44-51 Disippellivet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Menigheten i Antiokia får beskjed av Den hellige Ånd om å sende Saulus (Paulus) og Barnabas på reise. Kanskje er det den første misjonærinnvielsen vi leser om her? Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise (13,3). På sin […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 10. juni

Jes 25,6-9 Gud er for forandringer Av Andreas Johansson, menighetssekretær Dagens profetord fra profeten Jesaja uttrykker en veldig stor kontrast mellom situasjonsbeskrivelsen (det som er) og visjonen/profetien (det som skal bli). Det å kalle Gud «konservativ» kunne ikke bli mer misvisende! Situasjonsbeskrivelsen i dagens vers er slik:  Død og det som hører med er en […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 9. juni

Alle hjertelig velkommen! Av Fred Søndby, eldste Det blir noe sårt og leit over situasjonen, om noen inviterer til et stort gjestebud, dersom det en stund etterpå bare strømmer inn avbud med mer eller mindre troverdige unnskyldninger. Det er akkurat detter som teksten vår i dag beskriver, slik vi leser den i Luk 14,15-24. Alt er […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 8. juni

1 Sam 1,9-18 «Tøm ditt hjerte for Herren» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Historien vi hører i dag om Hanna i 1Sam 1,9ff, finner sted i overgangen mellom det som kalles dommer- og kongetiden i Israel, ca. 1080 før Kristus. Israel er inne i en tid som åndelig talt er svært mørk. Som dommerboken beskrivende avsluttes […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 7. juni

Tit 3,4-7 Still riktig spørsmål Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Hva må du og jeg gjøre for å bli frelst? Et tilforlatelig spørsmål.  Men spørsmålet bør heller stilles slik: Hva har Jesus gjort for at du og jeg kan bli frelst? Og: Hvordan får jeg del i det?  Paulus skriver til sin venn Titus, at vi […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 4. juni

Joh 3,1-13 Nattprat Av Rolf Ekenes, pensjonert prest Var Nikodemus en feiging som ikke våget å stå fram i fullt dagslys med det han mente og trodde på? Eller var det andre grunner til at han ringte på hos Jesus midt på natten for å spørre ham om noe? Trolig var det en risiko forbundet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 3. juni

Esek 36,24-30 For Guds skyld Av Andreas Johansson, menighetssekretær Profeten Esekiel hadde blitt bortført fra Israels land i 597f.Kr., dvs ca 11 år før kong Nebukadnesar av Babel inntok Jerusalem for siste gang, ødela tempelet og tok med seg enda flere fanger fra Judea. Gud hadde lovet Abram/Abraham velsignelse, ætt og land (1 Mos 14,17 […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 2. juni

Guds krav og Guds kraft Av Fred Søndby, eldste Teksten vår i dag finner vi i Matt 3,11-12, og den lyder slik: Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 1. juni

Luk 3,1-6 «Rydd Herrens vei» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Lukas starter teksten vår i dag med å fortelle hvem som var keiser, landshøvding, landsfyrste og øversteprest det året Johannes stod frem. Vi skjønner det er historiefortelleren Lukas vi møter. Han er opptatt av de historiske rammene rundt det som skjer, for at vi skal forstå […]

[ Les mer ]