Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt onsdag 20. januar

Salme 145,8-17 Herren er nådig og barmhjertig! Av Fred Søndby, eldste Salme 145, som teksten vår i dag er hentet fra, er av David, og er kjent som en visdomssalme, men også en lovprisningssalme. Når David her sier at Herren er nådig og barmhjertig, er dette også som Gud beskriver seg selv, slik vi bl.a. […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 19. januar

Luk 13,10-17 «Får Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri».  Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Vi hører i dag at Jesus er i synagogen og underviser og i forsamlingen var det en kvinne som hadde vært syk i 18 år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Jesus ser henne og vi skjønner at […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 18. januar

1 Kor 8,5-6 Finnes det flere guder?  Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Paulus er djerv og ærlig i dag. Han innrømmer at det «finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden», ja de er faktisk ganske mange. På denne måten tar han sin tids religionspluralisme på kornet. For det pluralistiske samfunnet er ikke noe nytt […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 15. januar

Livets brød Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. Den store folkemengden som ble vitne til brødunderet, der 5000 fikk spise seg mette, ville gjøre Jesus til konge. «Dette må være profeten som skal komme til verden», sa de (Joh. 6,14). Jesus trakk seg da unna for å være alene. Senere sammen kvelden går disiplene hans i […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 14. januar

Sal 107,1-9 De ropte til HERREN Av Andreas Johansson, menighetssekretær Salme 107 gjenforteller menneskelige erfaringer av det tøffere slaget: De som fór vill i ørken og ødemark, de som ikke kom fram til en by de kunne slå seg ned i og bo i, de som sultet og tørstet fordi de ikke fikk mat.  Det […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 13. januar

Åp 21,1-6 Det går bra til slutt! Av Fred Søndby, eldste Av dramatiske hendelser som har skjedd i løpet av det siste året, er nedstengingen av Norge i mars i fjor og rasulykken i Gjerdrum på slutten av fjoråret noe av det som har rystet oss mest. På ulike måter har disse hendelsene minnet oss […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 12. januar

«Det første tegn»  Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider I teksten vår i dag (Joh 2,1-11) hører vi om Jesus som er i bryllup og gjør sitt første tegn. Han gjør vann til vin. Og ut fra sammenhengen skjønner vi at dette ikke var et rikmannsbryllup, men fattige og trange kår.  Det er nok ikke tilfeldig at […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 11. januar

Jes 42,1-7 Ekko ved elvebredden Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Ligner ikke første setning i dagens bibelord veldig på det Gud sa da Jesus steg opp av Jordan etter å ha blitt døpt av Johannes, slik vi hørte i går? Jeg synes det, og det er neppe tilfeldig. Vi leser i dag fra kapittel 42 hos Jesaja. […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 8. januar

Apostlenes gjerninger 19,1-7. Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro? Der møtte han noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»  (Apgj. 19,1-2) Paulus er i gang med […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 7. januar

Joh 1,29-34 Han som Ånden hviler over Av Andreas Johansson, menighetssekretær Da israelsfolket var i ørkenen og de begynte å jamre seg og sutre – så mye at de lengtet tilbake til Egypt der de hadde vært slaver – så står det:  «Da flammet Herrens vrede kraftig opp. Moses syntes det var ille» (4 Mos […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 6. januar

Lyset har kommet til verden! Av Fred Søndby, eldste Mens høstmørket omga oss nå i høst, samtidig som dystre nyhetssendinger daglig foret oss med pessimistiske tall og fakta om covid 19 og andre illevarslende nyhetsoppslag, slapp vi samtidig nesten helt unna den årvisse diskusjonen om at juleforberedelsene begynner altfor tidlig. En årsak til dette er […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 5. januar

«Kristi mysterium» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Teksten vi i dag leser fra Kol 1,15-20 er kanskje en av de viktigste og mest sentrale tekster i Bibelen som lærer oss om hvem mennesket Jesus er. Paulus sier at Jesus er skaperen av himmelen og jorden, både det «synlige og det usynlige». «Han er før alt», m.a.o. han er […]

[ Les mer ]