Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt onsdag 6. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Noe nytt spirer fram! Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi hos profeten Jesaja 43,16-21. Det var i påsken for nøyaktig […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 5. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Et nytt bud Av Håkon Valen-Sendstad, prest «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 4. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Synlig og usynlig Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest I dagens tekst lærer vi hva som er viktig å følge med på. Teksten er hentet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 1. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Men Gud er god Av Andreas Johansson, menighetssekretær Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 30. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Det som er godt i hans øyne Elisabeth Fehn Olsen, diakon Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 29. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Herren er min hyrde Av Fred Søndby, eldste Teksten vår i dag er Salme 23. Det er en salme av David, […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 28. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Jeg er porten Av Håkon Valen-Sendstad, prest I liknelsen vi leser i dag, kaller Jesus seg for porten, og bildet av seg […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 27. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. En gang, en tid, et sted.  Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Dagens tekst er hentet fra profeten Esekiel, og fortsetter noen vers etter […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 24. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Kristi lidelser og herligheten som skal åpenbares Av Andreas Johansson, menighetssekretær De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 23. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Søskenkjærlighet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. Vi […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 22. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Godt budskap Av Fred Søndby, eldste I dag er teksten vår hentet fra profeten Jesaja 52,7-10. Jesaja, var en av de store […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 21. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Ingen lever for seg selv Av Håkon Valen-Sendstad, prest For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for […]

[ Les mer ]