Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt mandag 1. februar

Matt 13,31-33 Forbehandling og vekst Av Torgeir Thorsnes, leder av diakonivutvalget Jeg hadde kjøpt frø til noen skogstrær. Et av treslagene var canadisk lerk. Det var spennende å følge med på hva som kom til å skje. Spirene begynte straks å komme fram, det var liv i de tørre frøene. De små plantene vokste fort […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 29. januar

Matteus 13,24–30 Klinten og hveten. Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Du kjenner kanskje uttrykket «å skille klinten fra hveten»? Det utsagnet brukes i mange sammenhenger om å skille noe fra hverandre, […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 28. januar

Jes 55,8-13 Guds tanker er ikke som våre tanker Av Andreas Johansson, menighetssekretær Vi vet alle at regn væter jorda og at snøsmelting skaper mye fukt ute i skog og mark. Kanskje litt flom også der terrenget ligger til rette for slikt. Først deretter fordamper vannet til å bli regn og snø på ny. Vannet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 27. januar

De som hører til på veien Av Fred Søndby, eldste I dagens bibelord i 5 Mosebok 6,1-9 står Moses ved avslutningen av den store oppgaven som Gud hadde gitt ham, å føre Israelsfolket tilbake fra Egypt til det landet Gud hadde lovet dem. Igjen minner Gud om at folket må følge hans bud og forskrifter, og stadig […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 26. januar

2 Tim 3,10-17 En trofast medarbeider Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider I dag skriver Paulus til sin nære venn og medarbeider, Timoteus. Timoteus er den medarbeideren vi hører mest om og blir best kjent med i Paulus sine brev. Han var en venn Paulus kunne stole på og regne med. Det hører vi blant annet i […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 25. januar

1 Kor 15,3-10 Troverdige øyenvitner Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Når Paulus skal argumentere for troverdigheten i sin tro, skjer det ikke gjennom filosofiske spekulasjoner. Hans kronargument er: Han har vist seg for oss! Det er nært og praktisk.  De siste søndagene har åpenbaringen av Guds Sønn midt i det hverdagslige vært et slags gjennomgangstema. Ved […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 22. januar

Ords 14,21-31   Ordtak i bibelen – livets veivisere. Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon I dag er det noen vers fra Salomos ordspråk som taler til oss. Eller det er vel riktigere å si at det er ordtak. I en bibeloppslagsbok leser jeg at ordtak er; «en selvstendig enhet som i knapp form gir oss en […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 21. januar

Fil 1,20-26 Å leve er for meg Kristus Av Andreas Johansson, menighetssekretær Paulus satt i fengsel mens han skrev Filipperbrevet. Vi kan kalle det er «svært inngripende tiltak». I tillegg til utfordringene med selve fengselet så var det visstnok noen der utenfor fengselet som hadde funnet ut at dersom de passet på og forkynte evangeliet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 20. januar

Salme 145,8-17 Herren er nådig og barmhjertig! Av Fred Søndby, eldste Salme 145, som teksten vår i dag er hentet fra, er av David, og er kjent som en visdomssalme, men også en lovprisningssalme. Når David her sier at Herren er nådig og barmhjertig, er dette også som Gud beskriver seg selv, slik vi bl.a. […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 19. januar

Luk 13,10-17 «Får Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri».  Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Vi hører i dag at Jesus er i synagogen og underviser og i forsamlingen var det en kvinne som hadde vært syk i 18 år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Jesus ser henne og vi skjønner at […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 18. januar

1 Kor 8,5-6 Finnes det flere guder?  Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Paulus er djerv og ærlig i dag. Han innrømmer at det «finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden», ja de er faktisk ganske mange. På denne måten tar han sin tids religionspluralisme på kornet. For det pluralistiske samfunnet er ikke noe nytt […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 15. januar

Livets brød Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. Den store folkemengden som ble vitne til brødunderet, der 5000 fikk spise seg mette, ville gjøre Jesus til konge. «Dette må være profeten som skal komme til verden», sa de (Joh. 6,14). Jesus trakk seg da unna for å være alene. Senere sammen kvelden går disiplene hans i […]

[ Les mer ]