Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt mandag 21. juni

1 Kor 9,24-27 Positiv tvang Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest I dag sender vi ut siste andakt fra Ryenberget før sommeren. Vi har hatt dette tilbudet nå i hele nedstengninga – 226 andakter i alt. Jeg håper du har blitt velsigna og fått god hjelp til den daglige andakten!  Kampen for den daglige andakten er en […]

[ Les mer ]

Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

Fra 20. juni av er det ingen forhåndspåmelding til samlingene i Ryenberget kirke, siden vi kan samles «inntil 200 med faste, anviste plasser» – og 2 meters avstand siden vi har tenkt å synge. Oppmøteregistrering og øvrige smittevernregler gjelder fortsatt. Barn (med følge) vil anvises til å bruke stolene i gymsalen. For å møte opp […]

[ Les mer ]

Fra fremmed til familie

Høsten 2021 ønsker vi alle i Ryenberget menighet «Velkommen hjem!» etter en lang nedstengning pga pandemien. Har vi blitt fremmed fra hverandre i løpet av pandemien? Men vi er jo i familie! Men vi kommer jo fra så forskjellige bakgrunner at vi av og til opplever hverandre som fremmede! Maten vi liker er forskjellig. Skikkene vi […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 18. juni

1 Tess 2,5-13 Guds familie Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon. Det er noe befriende godt over de betraktningene Paulus, Silas og Timoteus gjør når de ser tilbake på tiden i Tessalonika. De snakker så sant og ærlig om misjonærlivets utfordringer og gleder. Samtidig får vi innblikk i noen viktige prinsipper i deres arbeide. Misjonærlivet har […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 17. juni

Mark 10,23-27 Mulig eller umulig? Av Andreas Johansson, menighetssekretær Dagens bibelvers fortsetter der andakten for i går onsdag sluttet.  Den rike mannen hadde gått bort. Jesus lot ham gå. Tvang til tro er dårers tale. Så vender seg Jesus til disiplene sine og sier at det er vanskelig å komme inn i Guds rike for den som […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 16. juni

Jesus og den rike mannen Av Fred Søndby, eldste Det er en reflektert og målbevisst mann vi møter i teksten vår i dag, i Mark 10,17-22. Den samme beretningen finner vi også hos Matteus, der vi får vite at han var ung, og hos Lukas, som forteller at han dessuten var en av rådsherrene. Altså på alle […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 15. juni

Salme 22,8-12 «Vær ikke langt fra meg» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Teksten i dag er hentet fra Salme 22, som hører til en av de profetier i Det gamle testamente som utførlig skildrer Jesu lidelse og død. David, som har skrevet salmen, var en profet og DHÅ hadde åpenbart for ham at Messias skulle lide […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 14. juni

1 Joh 3,1-3 Løvetanntro Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Som kristne kan vi noen ganger kjenne oss fremmedgjort overfor den verden vi lever i. Midt i en verden som har forkastet Gud og innsatt seg selv som høyeste autoritet, kan det være krevende å holde fast på sannheten. En kan føle seg liten og ubetydelig.  Denne […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 11. juni

Dagens andakt fredag 11.06.2021. Apgj 13,44-51 Disippellivet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Menigheten i Antiokia får beskjed av Den hellige Ånd om å sende Saulus (Paulus) og Barnabas på reise. Kanskje er det den første misjonærinnvielsen vi leser om her? Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise (13,3). På sin […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 10. juni

Jes 25,6-9 Gud er for forandringer Av Andreas Johansson, menighetssekretær Dagens profetord fra profeten Jesaja uttrykker en veldig stor kontrast mellom situasjonsbeskrivelsen (det som er) og visjonen/profetien (det som skal bli). Det å kalle Gud «konservativ» kunne ikke bli mer misvisende! Situasjonsbeskrivelsen i dagens vers er slik:  Død og det som hører med er en […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 9. juni

Alle hjertelig velkommen! Av Fred Søndby, eldste Det blir noe sårt og leit over situasjonen, om noen inviterer til et stort gjestebud, dersom det en stund etterpå bare strømmer inn avbud med mer eller mindre troverdige unnskyldninger. Det er akkurat detter som teksten vår i dag beskriver, slik vi leser den i Luk 14,15-24. Alt er […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 8. juni

1 Sam 1,9-18 «Tøm ditt hjerte for Herren» Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Historien vi hører i dag om Hanna i 1Sam 1,9ff, finner sted i overgangen mellom det som kalles dommer- og kongetiden i Israel, ca. 1080 før Kristus. Israel er inne i en tid som åndelig talt er svært mørk. Som dommerboken beskrivende avsluttes […]

[ Les mer ]