Nyheter

Er du på utkikk etter gamle saker vil du høyst sannsynlig finne det som ikke lenger har nyhetsverdi i vårt [ Nyhetsarkiv ].

Dagens andakt onsdag 27. mai fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – med et maksantall på 50 stk per samling. Derfor vil mange være avhengige av digitale sendinger også framover for å kunne delta. Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv […]

[ Les mer ]

Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig: At du er helt frisk, har vært det i 3 dager, og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom. At du har […]

[ Les mer ]

Fortsatt strømming av gudstjenester

Inntil videre strømmes gudstjenester og møter fra Ryenberget hver søndag kl. 11. Du finner strømmen både på www.ryenbergetmenighet.no/streaming og på Facebook-gruppa «Små og store i Ryenberget menighet».

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 26. mai fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – med et maksantall på 50 stk per samling. Derfor vil mange være avhengige av digitale sendinger også framover for å kunne delta. Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 25. mai fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – med et maksantall på 50 stk per samling. Derfor vil mange være avhengige av digitale sendinger også framover for å kunne delta. Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 20. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Be, så skal dere få! Av Fred Søndby, eldste Teksten vår i dag, fra Matteus 7,7-12 er hentet fra Jesu Bergprekenen, […]

[ Les mer ]

Referatet fra menighetsmøtet 10. mai er klart

Tidenes aller første digitale årsmøte i Ryenberget menighet ble avholdt søndag 10. mai i etterkant av søndagsmøtet. Ca 10 personer hadde møtt i salen og enda 35 var med via digital lenke. Referatet fra menighetsmøtet kan du lese her. Referatet fra skolens generalforsamling kan du lese her.

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 19. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Guds barmhjertighet  Av Håkon Valen-Sendstad, prest Vi hører i dag hvordan Daniel ber for sitt folk og for den fortvilte situasjonen de […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 18. mai fra Ryeneberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Paulus i bønn Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Dagens bibeltekst er av det slaget som gjerne må leses mer enn to ganger. Disse […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 15. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Hver enkelt sammen Elisabeth Fehn Olsen, diakon Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han […]

[ Les mer ]

Trinnvis gjenåpning av Ryenberget menighet

Vi har nå levd helt siden 12. mars uten mulighet til å samles «normalt» som menighet. Nettsendingene som vi har fått til i Ryenberget menighet har vært fine, men mange savner de faste samlingspunktene i menigheten. Når myndighetene nå mener at det er trygt at vi gradvis åpner opp for det, så har eldsteråd og […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 14. mai fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Dåpens liv  Av Andreas Johansson, menighetssekretær De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og […]

[ Les mer ]