Hva skjer?

Fest for prest

Søndag 27. september var en festdag i Ryenberget menighet. To nye prester ble innsatt i tjenesten!

[ Les mer ]

Bibelgrupper/husmøter

Små fellesskap i det store fellesskapet.

[ Les mer ]

Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

[ Les mer ]

Leirer for voksne

Hver sommer arrangerer DELK sentralt to leirer på Bondal Fjellstue.

[ Les mer ]