Arkiv

Dagens andakt mandag 6. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Herren samler enda flere Av Kristoffer Hansen-Ekenes I dagens bibelord fra Jes 56 møter vi et frelsesorakel gitt av profeten Jesaja til Israels […]

[ Les mer ]

All grunn til å feire påske 2020, også i Ryenberget menighet!

Påske er høytiden som fører oss gjennom død til liv. Jesus gikk levende ut av graven. Det avgjør alt. Ikke engang et koronavirus kan ødelegge de handlinger Gud allerede har utført. Derfor må det bli påskefeiring – via digitale medier og i hjemmene. Fra menighetens side inviterer vi til en rekke samlinger i påskeuka:  Palmesøndag […]

[ Les mer ]

Dagens andakt lørdag 4. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Forenet Av Egil Helland, eldste 1 Kor 10:16-17: «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 3. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Mat eller tegn? Av Andreas Johansson, menighetssekretær Jesus hadde slått til og vist evnene sine igjen. Ut av fem små brød […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 2. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Englebrød Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Salme 78,19-25 Englebrød fikk menneskene spise. Gud sendte mat, og de ble mette (v.25). I 40 […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 1. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Livet vant! Dets navn er Jesus Av Fred Søndby, eldste Teksten for i dag, onsdag 1. april finner vi i Filipperbrevet […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 31. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Alt er av Gud Av Håkon Valen-Sendstad «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 30. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Se på livet! Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest. I dagens bibelord møter vi Israels folk på sin vandring gjennom ørkenen. Gud hadde grepet inn […]

[ Les mer ]

Dagens andakt lørdag 28. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Dobbel venting Av Egil Helland, eldste Apgj 1, 12–14: Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 27. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Skulle noe være bortenfor Guds evner? Av Andreas Johansson, menighetssekretær. Da sa de til ham: «Hvor er Sara, din kone?» Abraham […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 26. mars fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Du er velsignet Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Dagens bibelord: Ef 1,3-6 Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han […]

[ Les mer ]