Arkiv

Dagens andakt fredag 9. april

1 Kor 15,12–21 Oppstandelsen Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (v.20-21). Hvordan kan vi vite at Jesus virkelig har stått opp fra de døde? Dette […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 8. april

Jes 43,11-13 Tør du å stole på Gud? Av Andreas Johansson, menighetssekretær Israelsfolket er utvalgt av Gud med en særlig oppgave og kall, nemlig å være Guds vitner (v.12). En annen måte å si det på er at Israelsfolket er Guds demonstrasjonsfolk, et prototypefolk, for å formidle et budskap til alle folkeslag på jorden, inkludert den norske […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 7. april

Gå i fred! Tjen Herren med glede! Av Fred Søndby, eldste For noen år siden ble denne positive oppfordringen innført som avslutningsord i gudstjenesteliturgien i Dnk. Til å begynne med var det ikke alltid at presten der vi på den tiden gikk til gudstjeneste husket på å si disse avslutningsordene. Da var det at en […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 6. april

Joh 20,11-18 Hvorfor gråter du? Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider Vi hører i dag om Maria Magdalena som står igjen utenfor graven og gråter etter at Peter og Johannes har dratt hjem igjen. Fortvilelsen til Maria kan vi bare ane. Hun hadde vært vitne til å se sin mester lide på korset langfredag. Hun hadde stått […]

[ Les mer ]

Dagens andakt 2. påskedag

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Lukas 24,36–45 Fra tvil til tro! Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Det er ikke vanskelig å forstå hele følelsesregisteret som utspiller seg i disiplene når Jesus plutselig står midt iblant dem. Vi hører om forferdelse, redsel, angst og ikke minst tvil. Kan det virkelig være sant […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 31. mars

Den siste kvelden Av Fred Søndby, eldste Oppbruddets time var inne. Jesus visste at det han var kommet til verden for, snart skulle skje. Læretiden for disiplene var snart over, og denne kvelden før påskehøytiden var siste gang de var samlet. Jesus visste nøyaktig hva som kom til å skje – ja, som måtte skje […]

[ Les mer ]

Felles nettsendinger for DELK i påskehelga

Påskehelga nærmer seg og plutselig skjønte alle det noen hele tiden har kjent inne i seg: Det blir en digital påske med nettsendinger. Noen av DELK-menighetene har merket at det er krevende å sende via nettet hele tiden. Også i Ryenberget har vi merket av at vi har litt for få å rullere på til […]

[ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 30. mars

Salme 116,1-14 Fra skuffelse til å løfte frelsens beger Av Ulf Asp På retreatgården hender det at vi inviterer folk til å kjenne etter – og skrive – om hva som skjer i deres indre. Hva skjer mellom deg og Gud? Eller bare om hvordan det er å være deg slik dagene nå er for […]

[ Les mer ]

Dagens andakt mandag 29. mars

Høys 4,13-16 Hengivenhet i hagen Av Kristoffer Hansen-Ekenes, prest Er det ikke i grunn ganske passende å starte den stille uke med et kjærlighetsdikt? Vi leser i dag fra Høysangen, en samling intense kjærlighetsdikt med et så levende og pulserende billedspråk, at vi nesten mister pusten.  Høysangen skildrer et kjærlighetsforhold mellom mann og kvinne som […]

[ Les mer ]

Dagens andakt fredag 26. mars

Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Fredskongen på Sion Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuen skal […]

[ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 25. mars

Sal 113,5-9 Gud søker seg nedover Av Andreas Johansson, menighetssekretær Salme 113-118 (og noen ganger dessuten Salme 136) kalles Hallel, altså «Lovsangen». Denne Lovsangen synges på alle de jødiske høytidene utenom nyttår (Rosh Hashana), soningsdagen (Yom Kippur) og purim. F.eks. da Jesus feiret løvhyttefesten (Sukkot; Joh 7,1.14.37) eller tempelinnvielsesfesten (Chanukka, Joh 10,22) må han ha vært med og sunget Hallel. Da Jesus feiret påske (Pesach) sammen med disiplene […]

[ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 24. mars

Der det nye livet lever Av Fred Søndby, eldste Bibelordet i dag står skrevet i 2 Kor 5,11-17, der Paulus minner menigheten i Korint og dermed også oss om det ansvaret vi har om å vitne om vår kristne tro. I den forbindelse understreker apostelen at vi må leve våre liv i åpenhet, slik at vitnesbyrdet […]

[ Les mer ]