«Bibel og brød»

Her får du bibelundervisning, nattverdsgudstjeneste og kveldsmat med samtale – alt på en gang! Våren 2022 underviser Reidar Hvalvik om utvalgte tekster fra Apostlenes gjerninger 1-12. Samlingene ledes av prest Kristoffer Hansen-Ekenes.

Ta med egen Bibel, notatsaker og nysgjerrighet. Vel møtt! 

Program for samlingene:

19. jan Innledning. Tiden etter oppstandelsen. Himmelfarten (Apg 1)
2. febrPinsedag. Den Hellige Ånd i Apostlenes gjerninger (Apg 2)
16. febrLivet i urmenigheten (utvalgte avsnitt fra Apg 2–5)
2. marsForkynnelsen av evangeliet for jøder (utvalgte avsnitt fra Apg 2–5)
16. marsStefanus og de gresktalende i menigheten (Apg 6–7)
30. marsMisjonens gjennombrudd og fremvekst (utvalgte avsnitt fra Apg 8–11)