Åpen kirke

Tid for stillhet, bønn og ettertanke.

De aller fleste av oss erfarer en noe hektisk hverdag. Ettertanken har dårlige kår. En tirsdagskveld i måneden er Ryenberget kirke åpen for stillhet, bønn og ettertanke.

Du kan komme og bare være stille helt for deg selv, tenne lys på lysgloben, knele på alterringen eller stå ved foten av det tomme korset. Eller du kan velge å delta et uformelt opplegg med noe skriftlesning og felles bønn.

Datoene for Åpen Kirke våren 2021 er:

Tirsdag 5. jan (AVLSYT)

Tirsdag 2. feb

Tirsdag 2. mars

Tirsdag 6. april

Tirsdag 4. mai

Tirsdag 1. juni