All grunn til å feire påske 2020, også i Ryenberget menighet!

Påske er høytiden som fører oss gjennom død til liv. Jesus gikk levende ut av graven. Det avgjør alt. Ikke engang et koronavirus kan ødelegge de handlinger Gud allerede har utført. Derfor må det bli påskefeiring – via digitale medier og i hjemmene.

Fra menighetens side inviterer vi til en rekke samlinger i påskeuka: 

Palmesøndag 5. april kl. 11:00

Nett-gudstjeneste med familiepreg v/Andreas Johansson. Barnekoret Jubel deltar.

Skjærtorsdag 9. april kl. 11:00

Felles nett-gudstjeneste for hele DELK v/tilsynsmann Bertil Andersson.

Langfredag 10. april kl. 11:00

Nett-gudstjeneste med pasjonshistorien v/Fred Søndby.

1. Påskedag 12. april kl. 11:00

Nett-gudstjeneste med høytidspreg v/Håkon Valen-Sendstad. Offer til prestetjenesten.

Alle nett-gudstjenestene blir sendt både via

Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd (Sal 16,11)

Påske – høytiden for Guds seier 

Når det er påske feirer vi historie – Guds historie. Gud førte ut israelsfolket ut av Egypt og viste dermed både at han brydde seg om de som var undertrykte slaver. Dessuten fikk Farao lære seg at det koster dyrt å leve i opposisjon til Israels Gud.

Men Gud hadde mer å gi. Han sendte sin Messias, ham som vi på norsk kaller Jesus. Hver påske – eller på hebraisk: hver pesach – så lenge tempelet stod ble påskelammet ofret til minne om da Gud gikk forbi – pasach– de som hadde blod på dørstolpene og bjelken over døra si. Jesus ble et påskelam som ble ofret som et skyldoffer for å sone for en type virus som har 100% dødelighet, nemlig syndeviruset. Alle er smittet. Ikke noe behov for testing. Det går bare én vei uansett.

Men Gud hadde mer å gi. Han hadde lovet det på forhånd: Selv kroppen kan slå seg til ro. Du overgir ikke min sjel til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener se graven. (Sal 16,9b-10) Graven ble tom igjen ganske fort. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast (Apg 2,24). 

Gud har fortsatt mer å gi. Det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår (Rom 8,18). Ikke en gang koronaviruset i allianse med påfølgende økonomiske nedgangstider skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 8,39b)!

For Jesus lever og er på vei tilbake. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn (Apgj 3,21).

Gud har mer på gang. Det gir håp, trøst og fest fremdeles. 

Fra Gravhagen i Jerusalem.

Publisert onsdag 1. april 2020.