I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Apr
NETT-GUDSTJENESTE
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Bertil Andersson
Tale: Bertil Andersson
Felles DELK-gudstjeneste.
Sending via DELKs hjemmeside.
[ Les mer ]
10 Apr
NETT-GUDSTJENESTE Langfredag
Kl. 11:00
Langfredag
Sending via Fb-gruppa 'Små og store i Ryenberget menighet' og menighetens hjemmeside.
[ Les mer ]
12 Apr
NETT-GUDSTJENESTE 1. Påskedag
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Håkon Valen-Sendstad
Tale: Håkon Valen-Sendstad
Sending via Fb-gruppa 'Små og store i Ryenberget menighet' og menighetens hjemmeside.
Offer til Prestetjenesten
[ Les mer ]

15 Apr
Åttebønn
Kl. 08:00
Et kvarters morgenbønn
15 Apr
ER
Kl. 19:30
16 Apr
Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagens andakt mandag 6. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Herren samler enda flere Av Kristoffer Hansen-Ekenes I dagens bibelord fra Jes 56 møter vi et frelsesorakel gitt av profeten Jesaja til Israels […] [ Les mer ]

All grunn til å feire påske 2020, også i Ryenberget menighet!

Påske er høytiden som fører oss gjennom død til liv. Jesus gikk levende ut av graven. Det avgjør alt. Ikke engang et koronavirus kan ødelegge de handlinger Gud allerede har utført. Derfor må det bli påskefeiring – via digitale medier og i hjemmene. Fra menighetens side inviterer vi til en rekke samlinger i påskeuka:  Palmesøndag […] [ Les mer ]

Dagens andakt lørdag 4. april fra Ryenberget menighet

I den tiden våre fysiske møtepunkt er tatt ifra oss, vil Ryenberget menighet publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret. Forenet Av Egil Helland, eldste 1 Kor 10:16-17: «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet […] [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tre kors

- Bergen menighet På Golgata står det tre kors. Dette er dypt symbolsk. Andakt av Jan Bygstad hentet fra "Underveis 1 2020" [ Les mer ]

Familiemøte på nett palmesøndag

- Granly menighet, Tønsberg Det er første søndag i måneden, og det betyr familiesamling i Granly menighet. Selv om vi fortsatt ikke kan samles i kirken blir det sendt familiemøte på nett kl. 11. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK