I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Mai
Sommerandakt
Kl. 11:00
27 Mai
AVLYST Åttebønn
Kl. 12:11
Et kvarters morgenbønn
27 Mai
Bibel & Brød
Kl. 19:00
Kreves påmelding til Håkon 922 93 106 senest kl 12 samme dag.
Smittevernregler følges.
[ Les mer ]

28 Mai
AVLYST Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
31 Mai
Høytidsgudstjeneste med digital overføring
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Obligatorisk påmelding på SMS til Andreas på 902 63 427 senest fredag kl 18. Søndagsskole.
Offer til Prestetjenesten
[ Les mer ]
02 Jun
AVLYST Åpen kirke
Kl. 18:30
Tid for stillhet, bønn og ettertanke
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagens andakt onsdag 27. mai fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – med et maksantall på 50 stk per samling. Derfor vil mange være avhengige av digitale sendinger også framover for å kunne delta. Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook. For å motta andakten på mail i morgen, skriv […] [ Les mer ]

Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig: At du er helt frisk, har vært det i 3 dager, og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom. At du har […] [ Les mer ]

Fortsatt strømming av gudstjenester

Inntil videre strømmes gudstjenester og møter fra Ryenberget hver søndag kl. 11. Du finner strømmen både på www.ryenbergetmenighet.no/streaming og på Facebook-gruppa «Små og store i Ryenberget menighet». [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK