I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

12 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
Aposteldagen
Tale v/Egil Helland
19 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
7. søndag i treenighetstiden
Prest: Arild Minnesjord
Offer til Misjon
26 Jul
Sommerandakt
Kl. 11:00
8. søndag i treenighetstiden
Tale v/Fred Søndby

02 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9. søndag i treenighetstiden
Prest: Fred Arve Fahre
Tale: Fred Arve Fahre
Offer til Diakonifond
09 Aug
Sommerandakt
Kl. 11:00
10. søndag i treenighetstiden
Tale v/Håkon Valen-Sendstad
Søndagsskole.
16 Aug
Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
11. søndag i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Forbønn for skolens personale. Dåp.
Offer til Prestetjenesten

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menighetsmøte 23. august – innkalling og saksliste

23. august inviteres vi til menighetsmøte rett etter gudstjenesten. Siden vi utsatte drøftingssakene den 10. mai på grunn av møteformen, får menighetens medlemmer nå mulighet til å diskutere sakene i et fysisk møte. Det gjelder sakene om menighetsplanting, Håkons stilling og innføring av menighetsstyre. I tillegg har eldsterådet lyst til å samtale om hva vi […] [ Les mer ]

Smittevernplakaten i Ryenberget kirke

For å møte opp fysisk i Ryenberget kirke er det viktig: At du er helt frisk, har vært det i 3 dager, og utenfor risikosonen for å bli alvorlig syk ved smitte. Hver enkelt må selv – eventuelt i samråd med legen sin – vurdere egen helsetilstand og risiko for alvorlig sykdom. At du blir […] [ Les mer ]

Sommermodus i kirka fra søndag 28. juni

Fra søndag 28. juni blir det «sommermodus» i kirka. Du kan møte opp på samlinger i kirka uten påmelding i forkant. Navn og kontaktinfo vil bli registrert ved oppmøte. Vi åpner opp bretteveggen til gymsalen for å sikre bedre plass samtidig som vi fortsetter å holde pålagt smittevernavstand. Maksantallet som kan bli med på samlingene […] [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer i Horten menighet

- Horten menighet Her finner du oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for sommeren 2020. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK