I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

16 Mai
NETTSENDT Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Fred Søndby
Offer til Høgsveen retreat- og gjestegård
17 Mai
NETTSENDT 17. mai-møte med Ryenberget skole
Kl. 14:00
17. mai
Tale v/Kristoffer Hansen-Ekenes
18 Mai
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

19 Mai
NETTSENDT Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 19,10-20,15, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]
20 Mai
AVLYST Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
21 Mai
Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagens andakt fredag 14. mai

Mark 16,19-20 Himmel og jord Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Jesu fødsel ble kunngjort på en «himmelsk» måte for gjeterne på marken; Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære […] [ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 12. mai

Lys til hjertets øyne Av Fred Søndby, eldste Dagens tekst finner vi i Ef 1,17-23. Paulus skrev dette brevet til menigheten i Efesos mens han satt fengslet i Rom. Hele dette brevet har en optimistisk tone, og bærer ikke preg av at det er skrevet av en som sitter i fangenskap! Hovedtema i vår tekst er at […] [ Les mer ]

Dagens andakt tirsdag 11. mai

2 Mos 1,1-22 I hvilke situasjoner trenger du frimodighet til å følge Guds vilje ved å handle motstrøms? Av Toril S. Asp Sjifra og Pua – to representanter for datidens helsevesen. To som måtte utføre sine jordmoroppgaver under presset fra et ugudelig lovverk. Samfunnet var i krise. Den politiske ledelsen kastet vrak på historien og […] [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva som glemmes

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]