I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

13 Apr
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
14 Apr
AVLYST Seniortreff
Kl. 12:00
Lunsj, andakt, kåseri/foredrag og fellesskap.
[ Les mer ]
14 Apr
NETTSENDT Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Håkon Valen-Sendstad
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka 15-16, nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

15 Apr
UTSATT Dåpsopplæringskurs
Kl. 16:30
16 Apr
DIGITAL Ungdomskveld
Kl. 18:00
Bibel, mat og aktiviteter.
[ Les mer ]
18 Apr
NETTSENDT Familiegudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i påsketiden
Prest: Erling Rantrud
Tale: Erling Rantrud
Offer til Fjellhaug

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagens andakt fredag 9. april

1 Kor 15,12–21 Oppstandelsen Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske (v.20-21). Hvordan kan vi vite at Jesus virkelig har stått opp fra de døde? Dette […] [ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 8. april

Jes 43,11-13 Tør du å stole på Gud? Av Andreas Johansson, menighetssekretær Israelsfolket er utvalgt av Gud med en særlig oppgave og kall, nemlig å være Guds vitner (v.12). En annen måte å si det på er at Israelsfolket er Guds demonstrasjonsfolk, et prototypefolk, for å formidle et budskap til alle folkeslag på jorden, inkludert den norske […] [ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 7. april

Gå i fred! Tjen Herren med glede! Av Fred Søndby, eldste For noen år siden ble denne positive oppfordringen innført som avslutningsord i gudstjenesteliturgien i Dnk. Til å begynne med var det ikke alltid at presten der vi på den tiden gikk til gudstjeneste husket på å si disse avslutningsordene. Da var det at en […] [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK