I Jesus For hverandre Ut i verden

Om Ryenberget menighet

Hvem er vi?

Ryenberget menighet er en luthersk frikirke på Ryen i Oslo. [ Les mer ]

Hva vil vi?

I Jesus, for hverandre, ut i verden. Dette er menighetens og kirkesamfunnets visjon. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

07 Mar
NETTSENDT Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3. søndag i fastetiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tale: Kristoffer Hansen-Ekenes
Barneinnslag.
Offer til Menneskeverd
09 Mar
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.
10 Mar
NETTSENDT Bibel & Brød
Kl. 19:00
v/Kristoffer Hansen-Ekenes
Bibelundervisning om tekster fra Åpenbaringsboka (Påsken i lys av Åpenbaringsboka), nattverdgudstjeneste, samtale og kveldsmat.
[ Les mer ]

11 Mar
AVLYST Middag&Kor
Kl. 16:30
Middag for hele familien og korøvelse for barna.
[ Les mer ]
14 Mar
NETTSENDT Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i fastetiden
Tale v/Egil Helland
Offer til Tro og Medier
16 Mar
AVLYST Leksehjelp
Kl. 18:00
For barn og ungdom, kl 18-20.

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Dagens andakt fredag 5. mars

Apgj 1,12-14 Livet går videre Av Elisabeth Fehn Olsen, diakon «Livet går videre» er en setning vi bruker i etterkant av hendelser der store og omveltende ting har skjedd. Som regel handler det om kriser i livet som har ført til forandringer og endrede forutsetninger for livet framover. Kanskje aner man et sukk, men ikke […] [ Les mer ]

Dagens andakt torsdag 4. mars

2 Kor 12,7-10 Er det nok med Guds nåde nok eller er det ikke nok? Av Andreas Johansson, menighetssekretær Paulus skriver brev til menigheten i Korint. Han er tydelig frustrert, for menigheten vil ikke helt høre på ham, selv om Paulus er apostel fra Jesus Messias. Apostel betyr: Utsending med fullmakt. Det var noen andre […] [ Les mer ]

Dagens andakt onsdag 3. mars

Misunnelse         Av Fred Søndby, eldste Det er dessverre mange eksempler både fra historien og enkeltmenneskers liv på hvordan gode og nære vennskap kan utvikle seg til det stikk motsatte, og hvordan positiv oppmerksomhet og gode relasjoner blir erstattet av hevntanker som slår ut i onde og umenneskelige handlinger. Årsakene kan være så mange, men en […] [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar. [ Les mer ]