Valg av ny eldste i menigheten

Eldsteperioden for Andreas Thorsnes er omme i januar. Derfor skal menigheten nå velge nytt medlem til eldsterådet ved siden av Egil Helland og prest Kristoffer Hansen-Ekenes.
Valgene vil foregå alle de fire søndagene i november.

Valgbare er Ryenberget menighets nattverdsøkende mannlige medlemmer over 18 år.

Stemmerett har alle Ryenberget menighets nattverdsøkende medlemmer over 18 år.