Valg av ny eldste i menigheten og tilsynsmann i DELK

Menigheten inviteres nå til valg av ny eldste i Ryenberget menighet og ny tilsynsmann i DELK.

Eldsteperioden for Andreas Thorsnes var over i januar 2019. Menigheten holder nytt valg på medlem til eldsterådet ved siden av Egil Helland og prest Kristoffer Hansen-Ekenes. Andre runde i valget startet opp søndag 27. januar, og vil foregå frem til og med søndag 24. februar.

Tilsynsmann Rolf Ekenes går av med pensjon til sommeren. Første runde i valget på ny tilsynsmann foregikk i desember 2018, og alle som fikk stemmer er kontaktet. Bertil Andersson og Ulf Asp takket ja til å gå videre til neste valgrunde. Andre runde i valget av ny tilsynsmann startet søndag 3. februar, og varer frem til og med søndag 24. februar.

Alle Ryenberget menighets nattverdsøkende medlemmer over 18 år har stemmerett.