Valg av delegater fra Ryenberget menighet

I sommer avholder DELK sin generalforsamling. Vi kan sende seks delegater dit. Valget foregår etter gudstjenester/søndagsmøter 26. februar, 5. mars og 12. mars.

Stemmeberettiget er alle nattverdsøkende medlemmer som har fylt 18 år innen utgangen av 2017.

Kandidatene finner du her