Tweens

Tweens er avledet av ‘between’ og betegner de som er mellom barn og unge, altså nesten tenåringer.
I vår startet menigheten med tweens-samlinger og vi satser på å videreføre dette i høst.

Samlingene er beregnet for 5. – 7. klassinger. De vil foregå i tilknytning til menighetens søndagsmøte, får variert innhold som er tilpasset aldersgruppen; både bibelopplegg, mat og aktiviteter.

Høstens datoer kommer seinere.