Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

Ryenberget menighet er en generasjonsmenighet som trenger flere engasjerte medarbeidere. Vår visjon, “I Jesus, for hverandre, ut i verden”, rammer inn våre satsningsområder på en god måte:

 • Jesus-nær og bibeltro forkynnelse
 • Arbeid rettet spesielt mot familier, barn og ungdom, og med et bredere musikkliv
 • Vi ønsker å nå ut til nye og være en misjonerende menighet.

 

Når to av våre medarbeidere går ut i pensjon over sommeren, består menighetskontoret vårt av en diakon og en prest.

 

Vi søker/lyser ut:

 • Barne- og ungdomsarbeider (deltid)
 • Musiker/musikkansvarlig (deltid)
 • Administrasjons-/økonomiansvarlig (deltid)
 • Et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019

 

Disse rollene er beskrevet mer i detalj nedenfor.
 

Menigheten driver også Ryenberget skole, en 10-årig kristen friskole, og har derfor muligheter til å kombinere stilling i menigheten med stilling i skolen, dersom det er ønskelig og du har den rette kompetansen.

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner. Du kan inspirere andre og tar i et tak der det trengs! Har du kompetanse og en profil som gjør at du kan fylle noe av dette? Send oss en søknad der du beskriver din kompetanse og hvilke oppgaver du primært tenker du kan gjøre.

Prester og øvrige ansatte er forpliktet på å formidle Guds ord og leve i samsvar med det og den evangelisk-lutherske bekjennelse forøvrig. Som ansatt er man forpliktet på DELKs grunnregler og retningslinjer; se www.delk.no for mer informasjon.

Lønns- og arbeidsvilkår for prestevikariatet følger gjeldende bestemmelser i DELK. Lønns- og arbeidsvilkår for øvrige stillinger følger gjeldende bestemmelser for Ryenberget menighet. Vi er positive til å diskutere stillingsstørrelse dersom du ikke ønsker full stilling. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt eldste i Ryenberget menighet Egil Helland, mob 913 15 555 eller Andreas Thorsnes, mob 911 70 395.

Søknad med CV og referanser sendes til egil@egil.net innen 15. august 2018.

 

Oversikt over arbeidsoppgaver

Barne- og ungdomsarbeider
Er du engasjert i hvordan barn og unge har det i en kristen menighet? Liker du å snakke med barn og unge om tro og trosliv? Vil du lede attraktive aktiviteter som kan bidra til å vinne og bevare barn og unge for Kristus?

Hos oss får du arbeide med og videreutvikle menighetens søndagsskole og tweens-arbeid, og etablere et ungdomsarbeid for de som vokser ut av tweens-arbeidet. Har du andre ideer? Vi har gode lokaler for mange slags aktiviteter og samlinger.

Arbeidstid: Ettermiddag/kveld/helg

 

Musiker/musikkansvarlig
Vi har et ønske om å utvide musikk- og sangarbeidet i menigheten, og trenger derfor en engasjert musiker eller musikkinteressert medarbeider.
Vi trenger en som kan inspirere barn og ungdom til å delta, og som kan styrke menighetsfellesskapet gjennom musikalske aktiviteter. Kor og samspill-grupper kan være eksempler på dette. Har du andre ideer? Vi har gode lokaler for mange slags musikalske aktiviteter og samlinger.

Arbeidstid: Ettermiddag/kveld/helg

 

Administrasjons-/ Økonomiansvarlig

 • Daglig forvaltning av menighetens økonomi
 • Fakturering og regnskap
 • Samarbeid med revisor og DELKs økonomileder

 

Informasjonsarbeid

 • Utarbeide programoversikt/aktivitetskalender og løpesedler for arrangementer
 • Følge opp publisering av møter i relevante kanaler samt annonsering
 • Oppdatering og utarbeidelse av informasjon til blant annet nettside, sosiale medier og informasjonsmail
 • Årsmelding og rapportering til myndighetene

 

Menighetsadministrasjon

 • Koordinering ifm gudstjenester/møter i samarbeid med DELK sentralt og lokalt eldsteråd
 • Koordinering og håndtering av utleie/sambruk med skolen
 • Vedlikeholde oversikt over frivillige medarbeidere og medlemsregister/kirkebok
 • Praktisk tilrettelegging ved arrangementer etter avtale
 • Administrasjon ifm menighetsmøter, valg og avstemninger
 • Besørge utsendelse av brev, invitasjoner, møteinnkallinger o.l.
 • Annet administrativt arbeid etter avtale med daglig leder og eldsterådet

Arbeidstid: Primært dagtid

 

Prestevikariat (50%) frem til 31.12.2019
Presten vil ha en sentral rolle i å utvikle menighetsarbeid og gudstjenesteliv sammen med eksisterende prest, eldsteråd, lokalt ansatte og frivillige. Han er forpliktet til å formidle og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse, DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no.
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for gudstjenester og sakramentsforvaltning, arbeide med undervisning, sjelesorg og diakonalt arbeid
 • Være en forkynner som evner å engasjere alle aldersgrupper
 • Bygge barne-, ungdoms- og familiearbeid i generasjonsmenigheten.

 

Vi søker deg som:

 • har god formidlingsevne
 • er en teambygger, med gode samarbeidsevner og personlig modenhet
 • har erfaring fra barne-, ungdoms- eller familiearbeid
 • er initiativrik med stor gjennomføringsevne
 • er god på mellommenneskelige relasjoner
 • har teologisk utdannelse tilsvarende bachelor (eller høyere) og/eller relevant erfaring.