Søndagsmøte med internasjonalt innslag og ‘etterspill’

Søndag 27. mai får et internasjonalt preg i Ryenberget. I søndagsmøtet får du høre etiopisk solosang og etter møtet serveres eritreisk middag! Det tegner til å bli en bra søndag – også ved hjelp av møteleder Per Øyvind Olsen og dagens taler Geir Otto Holmås. Velkommen til kirken!