Sommer og tidlig høst i menigheten

Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen.
Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp.
Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård.

Sommer er ferietid også for menighetens prest og diakon. Treffer du ikke noen av våre, kan du ta kontakt med hovedkontoret på tlf 33 35 93 50 eller tilsynsmann Rolf Ekenes tlf 90091562.