Saker til Menighetsmøtet (Menighetens årsmøte)

Søndag 26. mars etter gudstjenesten avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet.
Medlemmer har mulighet til å foreslå saker. Disse må sendes til Eldsterådet innen 1. mars.
Vi kommer tilbake med innkalling og sakspapirer.