Resultat av eldstevalget

Egil Helland er gjenvalgt som menighetens eldste for en periode på fem år.

Resultatet forelå etter at avstemningen var avsluttet søndag 1. oktober. Valgdeltagelsen var god, hele 65 %. Egil Helland fikk 96 % av stemmene, og er dermed gjenvalgt med klart votum.

Vi ber om Guds velsignelse over ham og tjenesten!